Intimní problémy stomiků

Sexuální problematika je velmi obtížné téma, které zahrnuje různé příčiny vedoucí k poruchám intimního života, jejichž řešení vyžaduje citlivý přístup a spolupráci obou partnerů.

SUMMARY

Sexual problems are a difficult topic. They include various causes of sexuality impairment and their treatment requires sensitive approach and the cooperation. of both partners.

Jedním z nejobtížnějších komunikačních témat v rámci komplexní péče o pacienta se stomií je oblast intimního života a sexuální problematika. K otevření daného problému je třeba trpělivosti, taktu, empatie a schopnosti získat si důvěru pacienta.V prvním pooperačním období se pacienti musejí vyrovnávat nejen s nemocí, která k založení stomie vedla, ale potýkají se i se změnami v oblasti osobní, pracovní a sociální. Psychická zátěž a stres související s novou situací často způsobují narušení partnerských vztahů.

Příčiny poruch

Na prvním místě pacienta stresuje změna fyzického vzhledu. Stomie, pooperační jizvy, kolísání tělesné hmotnosti, kožní projevy, alopecia a další možné jevy provázející onkologickou terapii mohou vést až k situaci, kdy se pacient uzavírá do sebe, vyhýbá se kontaktům a představa intimního života jej děsí. Nedostatečná informovanost, zatížení předsudky a často neschopnost komunikovat o svých pocitech s partnerem přinášejí rozladění a obavy z fyzických kontaktů.

Dalším důvodem poruch v sexuální oblasti je bolest. V raném pooperačním období doznívá bolestivost operační rány, zejména po gynekologických zákrocích a po operacích v oblasti malé pánve. Pooperační srůsty mohou při určitých pohybech vyvolávat bolestivé pocity a působit rušivě. Stavy po brachyradioterapii způsobují také často nepříjemné až bolestivé pocity. U mužů po operacích podle Milese, kde došlo k hojení perinea per secundam, se často setkáváme s bolestivou ejakulací, která způsobuje psychické trauma a následnou poruchu sexuálních aktivit.

Potíže mohou být i somatické. Erektilní poruchy vzniklé v důsledku základního onemocnění, přidružených chorob, které se v pooperačním období projeví, nebo porušením cévního či nervového zásobení během operačního zákroku, pacienty velice stresují, zejména protože jde často o nižší věkovou skupinu, která je jinak schopna žít plným aktivním životem. U starších pacientů převládají většinou poruchy cévního zásobení způsobené aterosklerózou, ischemickou chorobou nebo DM.

Hormonální změny a změny psychické vedou často ke ztrátě sexuální touhy zejména u žen. Přispívá k ní i únava a některé průvodní jevy po následné onkologické terapii (zvýšená citlivost na pachy a vůně, nepříjemné vnímání dotyků, zvýšená kožní citlivost, podrážděnost…).

Jak najít pomoc?

Velmi důležité je začít o problému citlivě a otevřeně hovořit. Komunikace mezi partnery může odstranit řadu zdánlivě nepřekonatelných překážek. Poruchy smyslového vnímání lze saturovat vhodně zvolenou aromaterapií, nepříjemné pocity z dotyků zmírnit uvolňovací masáží a společnými relaxačními cviky. Významná je i úprava tělesného vzhledu. Zejména ženy těžce nesou ztrátu vlasů a fyzické změny. Možnost použít paruku, výběr maximálně diskrétní stomické pomůcky, možnost irigace a v neposlední řadě možnost používat zajímavé prádlo dokáže často nejen zvýšit sebevědomí samotné pacientky, ale mnohdy oživit i manželský stereotyp. (obr. 1 a 2)

Vážnější problémy v sexuální oblasti je vhodné řešit ve spolupráci se sexuologem. Bohužel terapie somatických problémů bývá často finančně náročná, nicméně zvyšuje výrazně kvalitu života stomiků. Pokud se podaří překonat všechna psychická i somatická úskalí dané problematiky, nemusí být pro pacientky se stomií problémem ani těhotenství a mateřství. Zde je důležitá multioborová spolupráce, výběr vhodné pomůcky a pravidelné sledování ve stomaporadně, aby úsilí mohlo být zakončeno novým životem. (obr. 3 a 4) Sexuální život stomiků nemusí být „tabu“ – nebojme se o něm hovořit.


Monika Antonová, Stomaporadna – chirurgická klinika, FN Brno Bohunice (antonmon@atlas.cz)

Ohodnoťte tento článek!