Intoxikace v dětském věku

Příznaky otrav se vyvinou náhle z plného zdraví. První pomoc musí být rychlá, přijde-li pozdě, může následovat smrt. Důležité je získat anamnestické údaje o příčině otravy, zjistit rodinnou anamnézu se zaměřením na případnou disharmonii v rodinném soužití, záškoláctví apod.

Intoxikace dělíme podle příčiny a způsobu vzniku na náhodné, úmyslné a toxikomanie; podle vstupu škodlivin do organismu na inhalační (plyny, dým, prach, aerosol), perorální (léky, chemikálie, jedovaté rostliny, plody), perkutánní (organická rozpouštědla) a parenterální.

Příznaky intoxikace se liší podle působení škodlivin. Nejčastěji dochází ke změně chování:

* neklid až zuřivost při atropinových otravách,* malátnost, spavost až poruchy vědomí s kómatem při otravách léky (barbituráty),* veselost, poruchy koordinace s následným hlubokým spánkem až bezvědomím – otravy alkoholem,* žaludeční a střevní potíže při otravách zkaženými potravinami a houbami,* poruchy dýchání, dušnost až zástava,* poleptání sliznic a dýchacích cest při požití kyselin a louhů.

V roce 2002 bylo hospitalizováno 88 pacientů pro intoxikaci: 32 dětí alkoholem (18 dívek/14 chlapců), suicidní intoxikace léky 21 dětí (16/5), náhodných otrav bylo 20, drogy a jiné těkavé látky 15 dětí (6/9). V roce 2003 bylo hospitalizováno z důvodů intoxikací 79 dětí: u 30 dětí se jednalo o alkohol (17 dívek/13 chlapců), 22 dětí pro suicidní intoxikaci léky (12/10), 14 pro náhodné otravy a 13 pro požití drog či těkavé látky (5/8). V roce 2004 bylo hospitalizováno pro intoxikace 90 dětí: pro otravu alkoholem 33 (11/22), pro suicidní pokus otravou léky 20 (15/5), náhodných otrav bylo 23 a požití drog a jiných těkavých látek 14 (4/10). V roce 2005 bylo pro intoxikace přijato 60 dětí: pro otravu alkoholem 27 dětí (13/14), pro suicidní intoxikaci 13 dětí (11/2), pro náhodné otravy 15 dětí (10/5) a pro požití drog či těkavých látek bylo přijato 5 (4/1).

Z grafu 1 vyplývá, že se počty intoxikací u dětí příliš nemění, v loňském roce byly nejčastěji konzumovány vodka a rum, dále pivo a víno. Průměrná naměřená hladina alkoholu byla 1,9 promile, nejvyšší 3,47 promile, nejnižší (0,11 promile) měla čtrnáctiletá dívka, která alkohol zkombinovala s pervitinem. Nejmladším intoxikovaným alkoholem byl 11letý chlapec.

Z grafů 2 a 3 vyplývá, že nejvíce intoxikací bývá ve věkové skupině 14-17 let, což je dáno psychickou labilitou dospívající mládeže. Často tím tito jedinci řeší problémy s láskou, ve škole i doma. Náhodné otravy zde nejsou zařazeny, neboť tito pacienti jsou mladší 12 let.

Kazuistiky

Chlapec (12,5 roku), intoxikace alkoholem. Večer jej přivezla RZP pro kolapsový stav s prolongovaným bezvědomím. Při převozu v kontaktu, obluzený, opakovaně zvracel. Matka jakoukoli intoxikaci popírá, jako možnou příčinu udává houby, které měli k obědu. Při příjmu špinavý, podchlazený, svalový třes, nejistá chůze. Somnolentní, setřelá řeč, z úst je cítit alkohol. On i maminka jeho požití popírají, pro nejasnou etiologii intoxikace vypláchnut žaludek. Odebrán biologický materiál na biochemické a toxikologické vyšetření, zavedena infuzní terapie. Chlapec byl uložen na lůžko a zahříván.

Kardiopulmonálně stabilizovaný. Po nahlášení výsledku biochemie až po opakovaných dotazech požití alkoholu přiznává, což potvrdil také bratr, který se doma přiznal matce. V noci chlapec spal klidně, vitální funkce v normě, TT stabilizovaná, bez poruch vědomí, probudný. Ráno po probuzení nauzea se zvracením. Spolupracuje, bez obtíží. Odpoledne propuštěn domů.

Dívka (15 let), dg. intoxikace durmanem. Byla přivezena v dopoledních hodinách RZP, kterou kvůli zmatenosti dcery zavolali rodiče. Již doma přiznala požití 30 zrníček durmanu večer předchozího dne. Při přijetí byla zmatená, orientovaná sebou, ale ne místem a časem, měla halucinace, všude viděla mouchy a mravence a fiktivní osobu. Uložili jsme ji na lůžko, provedli základní odběry, zavedli infuzní terapii a monitorovali základní životní funkce. Odpoledne dívenka měnila náladu od lítostivosti po agresivitu, halucinace přetrvávaly.

Z vitálních funkcí: tachykardie, mírná hypertenze, dechově stabilizovaná, saturovaná dobře. Zornice mydriatické, reagující na osvit. Ještě večer zmatená, neklidná, dvakrát si rozpojila infuzi a fyzicky napadla sestru, a tak ji bylo nutné dočasně přikurtovat. Dívka v noci nespala, chvílemi odpovídala adekvátně, pak opět halucinace. Usnula nad ránem, po probuzení klidná, známky intoxikace přetrvávaly – některé odpovědi stále neadekvátní. Vitální funkce stabilizovány. Během dne se stav upravil a byla přeložena na standardní oddělení. K intoxikaci došlo proto, že se na radu kamaráda rozhodla experimentovat s halucinogenní látkou.

Závěr

Mladiství, kteří jsou přijímáni s diagnózou intoxikace, ať již alkoholem nebo jinými omamnými látkami, jsou většinou na našem oddělení hospitalizováni krátce, bývají však agresivní a těžko zvladatelní a jejich ošetřování většinou zaměstná veškerý dostupný personál. Myslíme si, že není dobré je umísťovat mezi akutně nemocné děti.


SOUHRN

Intoxikace (otrava) vzniká působením škodlivé látky na organismus. Může dojít k závažnému poškození organismu nebo až k smrti. U dětí se setkáváme s otravami nejčastěji ve dvou věkových kategoriích. V předškolním věku jsou zpravidla náhodné, zaviněné nepozorností dospělých. U adolescentů tvoří hlavní podíl cílené požití nejčastěji léků, alkoholu či drog. Alarmující je stále nižší věk hospitalizovaných dětí.

SUMMARY

Intoxication (poisoning) is a result of the exposure of the organism to a harmful substance. There can be a serious injury or death. In children poisoning happens in two age categories. In preschool period the incidents are usually accidental, due to carelessness of the adults. Among adolescents incidents are most often caused by purposeful ingestion of medications, alcohol or illegal drugs. What is alarming is the decreasing age of children that have to be hospitalized.


O autorovi: Simona Kršíková, Hana Szabová, Dětská JIRP, Městská nemocnice Ostrava (krsikova.s@seznam.cz, HS. Szabová@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!