IV. mostecké dny sester

Ve dnech 25. a 26. května 2010 se v Městském divadle v Mostě konal již čtvrtý ročník multioborové konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí Mostecké dny sester Od Florence Nightingalové k současnosti aneb Ošetřovatelství s novou tváří.

IV. mostecké dny sester

Vzdělávání se dnes, více než kdy jindy v minulosti, stává nedílnou součástí zdravotnického povolání. Nové metody a přístupy si vyžadují doplňování informací po celý pracovní život. Multioborové zaměření konference umožnilo oslovit celou škálu odborností nelékařských zdravotnických pracovníků, kterým byla tato konference určena a pro kterou bylo žádáno a Českou asociací sester vystaveno souhlasné stanovisko. Záštitu nad konferencí převzala ministryně zdravotnictví ČR Mgr. Dana Jurásková, Ph. D., MBA (na foto s MUDr. Janem Lamim, náměstkem pro zdravotní péči Krajské zdravotní, a. s. a Ing. Mgr. Jindřichem Zetkem, ředitelem Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.), která také dvoudenní jednání osobně zahájila. Ve svém sdělení informovala účastníky konference o legislativní problematice, zhodnotila náročnost ošetřovatelské péče a poděkovala všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich práci.

V čestném předsednictvu zasedli zástupci vedení KZ, a. s., a Nemocnice Most, o. z. V úvodu konference zazněly informace z oblasti vzdělávání. Mgr. Jana Pelcová z MZ ČR hovořila o vzdělávání a registraci nelékařských zdravotnických pracovníků. Podala aktuální informace o registraci a kreditním systému. Otázku, zda je komunitní sestra chiméra, nebo klíčový aktér, položila ve své prezentaci Bc. Soňa Čechová z MZ ČR. Kam kráčí Česká asociace sester? Toto bylo téma sdělení členky prezidia ČAS Bc. Ireny Pejznochové. Hlavní sestra Nemocnice Most Marcela Šárová provedla přítomné historií ošetřovatelství.

Připomněla 190. výročí narození zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nightingalové a 35. výročí otevření nové Nemocnice v Mostě. Další bloky konference byly věnovány ošetřovatelské péči o pacienty se specifickými potřebami. Témata prezentací se týkala chirurgických, interních, pediatrických, gynekologických a psychiatrických odborností. Zazněla i témata týkající se hospicové, duchovní a dobrovolnické péče. S velkým zaujetím vyslechli účastníci konference prezentaci primáře neurologického oddělení Nemocnice Most MUDr. Jana Rejdy Migréna a její léčba. Hosté ze SRN zaujali svými sděleními o implementaci kinestetické podpory pohybu v Charitě.

Simultánní překlad obou prezentací zajistila vrchní sestra I. interního oddělení Nemocnice Most Bc. Hana Nedělková. Kromě překladu dále vystoupila s velmi zajímavou prezentací na téma Tanatologické aspekty ošetřovatelské péče. Mezi přednášejícími jsme uvítali sestru roku 2008 v nemocniční a ambulantní péči, vrchní sestru LDN Městské nemocnice Ostrava, Šárku Kaletovou nebo Mgr. Deboru Martáskovou, koordinátorku duchovní péče a nemocniční kaplanku z Centra podpůrné péče Fakultní Thomayerovy nemocnice z Prahy. O nové tváři ošetřovatelství také hovořila vrchní sestra dětského chirurgického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Bc. Michaela Rothová ve sdělení Co je dnes pro děti v nemocnici jinak? V doprovodném programu měli možnost účastníci konference zhlédnout módní přehlídku oblečení pro zdravotníky.

Všechna odborná sdělení, která v dvoudenním programu zazněla, zaujala a obohatila účastníky o cenné zkušenosti a nové informace. V širokém spektru témat mohl každý získat pro sebe nové podněty pro další odbornou praxi. Letošní konference v Mostě byla důkazem toho, že si nelékařští zdravotničtí pracovníci mají co předávat, o čem diskutovat a že tak činí se zájmem. Závěrem přijměte pozvání na pátý ročník konference Mostecké dny sester. Těším se na shledanou v Mostě v květnu 2011.


O autorovi: Marcela Šárová, hlavní sestra, KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Ohodnoťte tento článek!