IV. multidisciplinární nefrologický kongres

Ve dnech 12. – 13. listopadu 2004 se konal kongres, který spojil na 280 nefrologických sester, techniky, dietní sestry a ostatní, kdo působí na nefrologických pracovištích.

Kongres se konal pod odborným a organizačním vedením ČAS, její nefrologické sekce, a rovněž pod záštitou EDTNA/ERCA (Evropská dialyzačně transplantační společnost sester a všech, kteří se podílejí na nefrologické péči). Mottem kongresu byly kompetence sester, které se promítaly do všech odborných sdělení. Mezi stěžejní patřila přednáška předsedkyně sekce Jindry Kracíkové, která hovořila o zákoně č. 96/04 a příslušných vyhláškách se zaměřením na odbornost sester v nefrologickém ošetřovatelství. Rovněž zde zazněly důležité informace o tom, co vlastně slovo kompetence znamená, jaká jsou doporučení ICN a jakou roli má CAS nejen při uplatňování kompetencí, ale v národních diskusích. Vzhledem k tomu, že kongres byl již tradičně multidisciplinární, o kompetenci sester z pohledu lékaře hovořila také prof. MUDr. Sylvie Dusilová, DrSc, a z pohledu právníka JUDr. MUDr. L. Vondráček. Na kongresu byly představeny i nové role – profese sester při transplantaci orgánů, jako je např. koordinátorka klinických studií (study nurse), transplantační koordinátor; přítomní se mohli seznámit s jejich činností a pracovní náplní. Na péči o nefrologického pacienta ve všech stadiích onemocnění se ve svých vystoupeních zaměřily jak dietní sestry, tak sestry pro edukaci, dále sestry z nefrologických ambulancí a ostatních pracovišť. Hovořilo se o kvalitě poskytované péče, o managementu kvality, o zákonech, které souvisí s poskytováním zdravotní péče, o kvalifikačním a celoživotním vzdělávání sester a mnohém dalším.

Ohodnoťte tento článek!