Jak chránit děti před úrazem

„Komplexní řešení prevence dětské úrazovosti v ČR “ je projekt, který má za cíl snížit počet dětských úrazů.

Cílem tříletého projektu, který zahájila FN Brno, je snížit počet dětských úrazů o 5 %, počet úmrtí o 5 %, počet dětí hospitalizovaných pro úraz o 5 % a nastavit tento snižující trend do dalších let. Nejprve proběhlo zadávání dat o všech poraněných dětech, které musely být pro úraz hospitalizovány v některém z osmi Center dětské traumatologie v ČR.

Dále byly sestaveny seznamy aktuálně probíhajících preventivních aktivit a institucí, které se prevencí dětských úrazů zabývají. Tento seznam je nyní analyzován a jednotlivé instituce a aktivity budou zakomponovány do sítě úrazové prevence, která bude nadále pracovat provázaně a systematicky. Úrazy ohrožují nejvíce právě věkové období 0–19 let, které představuje perspektivní skupinu obyvatelstva s výhledem do budoucnosti. Jakékoli omezení schopnosti, popřípadě invalidizace, je nejen socioekonomickým problémem, ale především osobní a rodinnou tragédií.

Omezení dětských úrazů je také jedním ze základních aktuálních úkolů WHO. Cílovou skupinou projektu jsou tedy primárně děti, které díky předkládanému programu nebudou ohroženy úrazem, nezemřou následkem úrazu, nebudou muset strávit zbytek života v ústavní péči nebo se nezraní natolik závažně, jak by tomu mohlo být bez realizované prevence. Sekundárními příjemci jsou pak jejich rodiče, celá společnost a dětští traumatologové.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!