Jak hospodaří naše nemocnice?

Lékaři dětského kardiocentra ve FN v Motole požádali ministra Leoše Hegera o analýzu materiálových nákladů nemocnic.

Jak hospodaří naše nemocnice?

V otevřeném dopise uvádějí, že zatímco v lipském kardiocentru tvoří materiálové náklady 30 procent, v motolském kardiocentru 60 procent. V materiálových nákladech vidí zdroj peněz pro zvýšení svých platů. „Zde se nalézají významné zdroje financí pro navýšení platů zdravotníků, nevyžadující nárůst celkových nákladů, a přitom neomezující péči o pacienty,“ napsal ministrovi primář kardiocentra

Jan Škovránek. Lékaři analyzovali náklady na léčbu dětí s vrozenými srdečními vadami v hypermoderním kardiocentru v Lipsku a v Motole přepočtené na jednu srdeční operaci. Zatímco celkové náklady na jednu srdeční operaci jsou v obou centrech stejné, liší se významně v podílu mzdových a ostatních nákladů. „V lipském Herzzentru představují osobní náklady 70 procent, u nás 40 procent. Ostatní náklady, představované především zdravotnickým materiálem, činí v Lipsku 30 procent a u nás 60 procent,“ uvedl Škovránek. Z osobní zkušenosti z Lipska i dalších kardiocenter v Evropě i v zámoří prý ví, že díky vysoké odbornosti a dobrému systému péče pracují čeští lékaři úsporněji a léčí racionálněji než kolegové v zahraničí.

„Platíme tedy za materiál dvakrát tolik než konkrétně v lipském kardiocentru! Kam jdou tyto obrovské peníze? Je to jenom zisk dodavatelů?“ ptá se Škovránek v dopise, který podepsali všichni lékaři motolského kardiocentra.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!