Jak může sestra pacientům pomoci při odvykání kouření

Závislosti

Na naší klinice začínáme pomáhat pacientům – kuřákům, kteří se rozhodli s touto závislostí přestat.

V ČR umírá nyní na nemoci způsobené kouřením kolem 22 tisíc osob ročně, tj. 60 úmrtí denně. Tabákový kouř je komplex více než 4 tisíc plynných i hmotných látek. Z nich uveďme alespoň přibližně sto kancerogenů, alergeny, toxické látky. Důležitý je i vysoký obsah oxidu uhelnatého. Kouření se podílí na vzniku asi 24 diagnóz, které můžeme rozdělit do tří skupin:

kardiovaskulární onemocnění

nádorová onemocnění

chronická plicní onemocnění

Nikotinová závislost je chronickou nemocí

Pokud si kuřák zapaluje svou první cigaretu do 30 minut po probuzení a kouří-li v průměru více než l5 cigaret denně, pak je závislý na nikotinu, který cigareta obsahuje. Nikotinová závislost je chronickou nemocí. Na nikotinu je závislých kolem 85 % kuřáků. Tato závislost se v řadě farmakologických aspektů podobá závislosti na kokainu nebo heroinu. Existuje i dotazník, který tuto závislost kvantifikuje body: Fagerströmův test nikotinové závislosti.

Nikotin se váže na acetylcholinové receptory v mozku, proto působí jako sympat- a parasympatomimetikum. Obecně lze říci, že menší dávka způsobuje spíše soustředění a větší dávka uklidnění. Vazbou na acetylcholinové receptory je podmíněno uvolňování dopaminu s důsledkem vyšší sekrece katecholaminů, serotoninu, kortikosteroidů a beta-endorfinu. To vše vede k ovlivnění nálady a chování kuřáka. V mozku jsou také specifické nikotinové receptory. U kuřáka závislého na nikotinu se jejich počet zmnoží, a to je pak jednou z příčin abstinenčních příznaků. Účinky nikotinu na organizmus jsou okamžité. Po potažení z cigarety se nikotin dostává do mozku za necelých l0 sekund.

Jak může sestra pomoci závislému kuřákovi

Pacient-kuřák se musí sám rozhodnout, že přestane kouřit. Sestra mu může být nápomocna při odvykání kouření. Spolu s ním stanoví den, odkdy si už nikdy nezapálí. Je lépe, když je možno se s tímto datem dopředu smířit. Dále sestra pomůže pacientovi pochopit, jaké nebezpečí pro něho cigareta znamená, seznámí ho s tím, jaké jsou typické kuřácké situace, pomůže mu najít pro tyto chvíle náhradní činnost. Například místo pití kávy pít džus. Pro kuřáka je potěšením hrát si s krabičkou od cigaret, zapalovačem. Místo toho nechť se naučí hrát si s tužkou, s klíči, čárat si po papíře. Cigareta pomáhá kuřákovi zbavit se únavy, ospalosti nebo nudy, náhradou za to si může zacvičit, jít na procházku nebo si dát studenou sprchu.

Sestra seznámí pacienta-kuřáka, který je závislý na cigaretě – tzn. na nikotinu – s náhradní terapií. Je důležité mu říci, že náhradní terapie nikotinem není lékem proti kouření. Je založena na principu potlačení abstinenčních příznaků. U nás je na trhu nikotinová žvýkačka a náplast. Důležité je používat je podle návodu.

Sestra pomůže pacientovi-kuřákovi najít potencionální prospěch z toho, že přestane kouřit, například:

zlepšení zdraví

zlepšení chuti

ušetření peněz

dobrý příklad dětem

lepší kondice

osvobození od závislosti

lepší pocit sám ze sebe

Sestra může pacientovi-kuřákovi doporučit, aby se na čas vyhnul kuřácké společnosti, aby kontroloval svou hmotnost, jedl hodně ovoce, zeleniny, málo tučného a sladkého. I když pacient-kuřák díky abstinenci přibere na váze, nechť porovná význam těch pár kil s počtem let zdravého života, které získá tím, že bude lépe vypadat, že bude mít čerstvý dech a bude mít dobrý pocit, že dokázal přestat kouřit.

Nepodaří-li se sestře motivovat pacienta k zanechání kouření, poznamená si to do dekurzu a pokusí se o to znovu při příští návštěvě nebo hospitalizaci.

Kdy se kuřák stává nekuřákem?

Došli jsme k názoru, že po 3 měsících dělat nějaké závěry (zda je kuřák schopen přestat kouřit či nikoli) je velice krátká doba. Readaptace acetylcholinových receptorů po zanechání kouření může trvat u závislých kuřáků více než rok. To vysvětluje, proč u silných kuřáků dochází k relapsu obvykle mezi 3. až l2. měsícem po skončení náhradní terapie nikotin.

Zhruba za rok po tom, co přestane kuřák kouřit, se riziko onemocnění v důsledku kouření sníží o třetinu, za pět let je poloviční a po l0 letech bez cigarety je téměř srovnatelná s nekuřákem. n

Fagerstömův test závisloslosti na nikotinu

Otázka*Odpověď*body

1. Jak brzy po probuzení si do 5 min.* 3

zapálíte první cigaretu?* za 6 – 30 min.* 2

za 31- 60 min.* 1

po 60 min.* 0

2. Je pro vás obtížné nekouřit ano * 1

tam, kde to není dovoleno?* ne * 0

3. Které cigarety byste se té první ráno 1

nejméně rád vzdal/a*? kterékoli jiné* 0

4. Kolik cigaret denně kouříte?* 10 nebo méně* 0

11 – 20* 1

21 – 30* 2

31 a víc 3

5. Kouříte víc v prvních hodinách dne po probuzení než ne* 0

ve zbytku dne?* ano*1

6. Kouříte, i když jste nemocný tak, že strávíte většinu

dne na lůžku? ano*1*ne* 0

Po sečtení získaných bodů hodnotíme závislost na nikotinu takto:

0 – 1 bod: žádná nebo velmi nízká

2 – 4 body: nízká

5 bodů: střední

6 – 7 bodů: vysoká

8 -l0 bodů: velmi vysoká

Tento obraz, nazvaný „Lebka s cigaretou“, namaloval Vincent van Gogh, holandský malíř a silný kuřák dýmky.

Ohodnoťte tento článek!