Jak přežít v ženském kolektivu?

Ráda bych se s vámi podělila o několik rad, které jsem vyčetla a které jsou příhodné pro nás ženy trávící mnoho času v úzkém kolektivu, převážně „ženském“.

Když si uvědomíme, že spolu trávíme dva tisíce hodin za rok, pět dnů v týdnu a skoro padesát týdnů v roce, nedivme se, že nemáme chuť nic slyšet, vidět a ani nic řešit.

Kolektiv – druhá rodina

Ať se to líbí, nebo ne, v pracovním kolektivu trávíme podstatnou část života. (To se netýká snad jen těch žen, kterým osud nadělil bohatého manžela – podnikatele, či které zdědily ohromný majetek v restituci anebo se jim poštěstilo vyhrát ve hře T-renta.) Jak jsem se zmínila, s kolektivem trávíme více času než s vlastním manželem nebo dětmi. Z toho vyplývá, že se právě pracovní kolektiv stává naší druhou rodinou, a ta by měla fungovat. Odborníci se shodují na tom, že kapitola sama pro sebe je kolektiv tvořený výlučně z žen stejného či podobného zaměření. Sestry jsou tým vskutku specifický a je zřejmé, že ne všechny zvládají svou roli na jedničku.

Usmívej se a mlč!

Všechny nemůžeme být diplomatky a zvládat dusno, které často na pracovišti vzniká. To je dáno mentalitou žen, která se od té mužské od základu liší. Je-li více žen pohromadě, je to jako časovaná bomba – neboť uvnitř stále něco doutná a skoro vždy hrozí otevřený konflikt. Zdá se, že příčinou všech problémů ženského kolektivu je často upovídanost. Je třeba sdělit zatepla čerstvé novinky a zkušenosti. A nejen to, je přece nutné probrat, co doma, jak děti, manžel, tchýně…Všechny tyto informace pak automaticky dělí kolektiv na dva tábory. V prvním jsou kolegyně, které s námi sympatizují, fandí nám, a v tom druhém jsou ty, které nám závidí a jsou škodolibé. Výsledkem je pak vznik kroužků. A to proto, že nedovedeme držet jazyk za zuby! Ptáte se, jak z toho ven? Jak předejít otevřeným konfliktům, jak vytvořit snesitelnější, přátelštější atmosferu?

Především předcházet stresu. Ale jak?

Uvedu vlastní i přenesené zkušenosti. Důležité je:

* Dobře si zorganizovat práci, vnést do ní řád. Vytvořit rovnováhu mezi rutinními a variabilními úkony. Víme, že ty rutinní otupují a vyčerpávají náš organizmus. Naopak řešení velkého množství rozmanitých úkolů vede k dezorientaci a chaosu. Zkusme oba extrémy zharmonizovat. * Komunikace je základ spolupráce, tzn. naučte se komunikovat. Vždyť vaše slova, ale i gesta, pohyby, mluví za vás. * Také prostředí ovlivňuje vaši náladu: Vyzdobte si pracoviště obrázky, květinami, prostě vším, co odpovídá vašemu vkusu. Šeď a neosobnost působí depresivně! * Velmi důležité je rodinné zázemí – funguje zde přímá úměra. Čím jste šťastnější v osobním životě, tím lépe se vám pracuje, tím lépe zvládáte problémy v zaměstnání! * Aktivně využívejte volný čas! Cvičte, plavte, jezděte na kole, choďte do společnosti.


Šestnáct rad, jak být oblíbená a v pohodě

1. Usmívej se, dobrá nálada je nakažlivá! 2. Buď zdvořilá, přátelská, příjemná, ochotná, chovej se ke všem stejně! 3. Uvědom si, že jen na tobě záleží, jak se ostatní budou chovat k tobě – dovolí si jen to, co jim sama umožníš. 4. Měj přítelkyni (přítele), které můžeš bez obav sdělit své radosti i strasti. Varuj se, aby to byla tvoje kolegyně z práce. 5. Neřeš soukromé záležitosti v práci. 6. Nepomlouvej své kolegyně za jejich zády. 7. Neintrikuj, nevytvářej partičky a kliky. 8. Jsou-li již vytvořeny, nestraň ani jednomu táboru. 9. Do osobních půtek kolegyň se nikdy nevměšuj. 10. Jsou-li věci, na které máš nárok, požádej o ně, předejdeš pocitu méněcennosti a důvodu závidět svým kolegyním. 11. Pokud své kolegyně o něco žádáš, nekonej ustrašeně, ale ani agresivně, dokaž přistoupit na kompromis. 12. Dojde-li ke konfliktu, jednej sebevědomě a kultivovaně, neútoč, nepřerušuj druhé, nezvyšuj hlas, nenadávej, nekonej doprovodné pohyby, potlač emoce. Mluv logicky, rozumně, věcně, argumentuj. 13. Spolupracuj, buď iniciativní, ale přej nápady i ostatním. 14. Jednej diplomaticky, nepodléhej emocím. 15. Vytvoř v kolektivu jasná pravidla a dodržuj je. 16. A pamatuj: Nečiň druhým to, co nechceš, aby oni činili tobě!

Protože si spolupracovnice většinou nevybíráme, a přece s nimi trávíme více času než s kýmkoliv jiným, řiďme se citlivě danými radami, ale i rozvahou, srdečností a upřímností. Ulovit bobříka mlčení je mezi ženami výhra!


O autorovi: EMG laboratoř, neurologické oddělení MNO, Ostrava

Jak přežít v ženském kolektivu?
Ohodnoťte tento článek!
3 (60%) 2 hlas/ů