Jak provádět ústní hygienu

Mnoho lidí trápí krvácivost dásní, zápach z úst, zubní kámen, nebo dokonce viklavost zubů. Tomu všemu se dá předejít výběrem správných pomůcek pro ústní hygienu a nácvikem techniky čištění zubů. Velmi důležité je pochopit, jak jsou zuby v ústech uloženy a upevněny a jak lze toto upevnění chránit.

Kořen každého zubu je uložen v kostěném zubním lůžku a lůžko je s kořenem zubu spojeno důmyslnou spletí vazivových vláken, která se nazývá závěsný aparát -aparodont. V místě, kde kořen zubu přechází v korunku, v oblasti zubního krčku, je pevné, nepropustné spojení, které pokračuje kolem zubní korunky dásní. Zdravá dáseň je světle růžová a nikdy nekrvácí. Protože v ústech žije množství mikroorganismů, jež se podílejí na tvorbě zubního povlaku – plaku, je nutné nejméně dvakrát denně tento povlak vhodnými pomůckami, správnou technikou čištění a hlavně dostatečně dlouhou dobu ze zubů odstraňovat. V případě, že tento mikrobiální plak na zubech zůstává, je prvním příznakem zánět dásní. Ten se projeví otokem a krvácením dásní, ke kterým může docházet při jídle nebo čištění zubů, ale i spontánně. Zánět dásně je možné úpravou hygienických návyků za poměrně krátkou dobu vyhojit. Necháme-li povlak v ústech působit, dojde velmi rychle k jeho mineralizaci a vzniku zubního kamene. Povlak a zubní kámen nakonec naruší pevné spojení u zubního krčku a mikroorganismy obsažené v zubním plaku napadnou kostní lůžko a vazivová vlákna. Pokud škodliviny působí v závěsném aparátu zubu dlouhodobě a pacient nevyhledá pomoc zubního lékaře, dojde v důsledku ubývání závěsného aparátu k uvolnění zubu a v nejhorším případě i k jeho ztrátě.

Jaká je pomoc?

Včasná diagnostika a léčba problému. Mezi základní pomůcky dokonalé ústní hygieny patří kartáček na zuby, mezizubní kartáčky, případně dentální nit, jednosvazkové kartáčky a neméně důležitá je správná technika čištění zubů. Zuby čistíme dvakrát denně, ráno po snídani a večer po posledním jídle. Čištění zubů po každém jídle je prospěšné, ale není nezbytné. Cílem čištění zubů je odstranění zubního plaku. Při výběru zubního kartáčku je důležité zvolit kartáček s pevným, rovným držadlem, které umožní kvalitní čištění stoliček i prostoru za nimi. Kartáček musí mít krátkou pracovní část a hustá, měkká a narovno zastřižená vlákna. Pouze měkká vlákna kartáčku zajistí při správné technice čištění jejich rozprostření na všechny plochy zubu. Tvrdá vlákna zubního kartáčku se nedoporučují, protože při dlouhodobém používání poškozují sklovinu zubu i dáseň. Velmi nutné je vědět, že zubní kartáček vydrží při pravidelném používání maximálně šest až osm týdnů, nikdy ne déle. Indikací k výměně jsou roztřepená vlákna, a tedy i změněný tvar pracovní plochy zubního kartáčku.

Zuby je nutné čistit vždy od dásně ke korunce zubu a každý úsek chrupu, kterou pracovní část kartáčku pojme, se čistí večer minimálně desetkrát a ráno pětkrát z vnější i vnitřní strany. Důležité je čistit i kousací plochy stoliček. Speciální kartáčky osazené pouze jedním svazkem měkkých vláken vykazují velice dobrý efekt při čištění těžce dostupných míst.

Mezizubní kartáčky se vyrábějí v různých průměrech a jsou určeny pro čistění prostor (dvakrát denně) mezi jednotlivými zuby.

Mezizubní kartáček musí být pečlivě vybrán zubním lékařem nebo dentální hygienistkou pomocí speciální barevně kalibrované sondy, aby při čištění vyplnil mezizubní prostor beze zbytku. Jen tak je čištění účinné. Mezizubní prostor stačí vyčistit protáhnutím kartáčku dvakrát v každém prostoru.

Ke stejnému účelu slouží i dentální nit. Je nutno ji zavádět do mezizubního prostoru pilovitým pohybem tak, aby se neporanila dáseň. V oblasti zubního krčku nití zub obemkneme a tahem po zubní ploše odstraníme povlak. Elektrické zubní kartáčky doporučují odborníci zřídka, pouze v ojedinělých případech, protože žádný elektrický kartáček nedovede napodobit pohyb kartáčku lidskou rukou. Mezi doplňky ústní hygieny patří ústní sprchy (irigátory), zubní pasty a ústní vody. Ústní sprchy (irigátory) odstraní ze zubů a mezizubních prostor pouze zbytky jídla a větší nánosy povlaku, ale čištění kartáčkem a správnou techniku čištění nenahradí.

Zubní pasty je dobré střídat, mají vyhovovat chuťově, nesmí obrušovat zubní sklovinu, a hlavně musí obsahovat fl uorid, který je výživou zubní skloviny, a tudíž i jednou z metod, jak zuby chránit před vznikem zubního kazu.

Z tohoto důvodu je také vhodné použít k solení jídel fl uoridovanou kuchyňskou sůl. Ústní vody obsahující látky s antimikrobiálním účinkem v žádném případě nezkrátí dobu čištění zubů kartáčkem. Zjednodušeně tak lze říci, že chemický kartáček na čištění zubů neexistuje a že kýženého úspěchu při léčbě postižení závěsného aparátu zubu můžeme docílit pouze trvalým a řádným prováděním dokonalé ústní hygieny.

Osvojí-li si pacient, za pomoci zubního lékaře nebo dentální hygienistky, techniky čištění zubů a správný výběr pomůcek, je odměnou zdravý a pevný chrup, nekrvácející dáseň, příjemný dech a perfektní úsměv.


SOUHRN

Zdravý chrup se odvíjí od kvalitní diagnostiky a také používání na míru střižených pomůcek pro zubní hygienu. Ohroženy jsou především dásně a krčky zubů. Obnažování citlivých krčků i krvácivost dásní spojenou s ohrožením závěsného aparátu chrupu mají na svědomí dva faktory: neodstraňovaný mikrobiální plak ulpívající na chrupu a nesprávná technika jeho čistění. Autorka rozebírá vhodnost a způsoby použití jednotlivých základních pomůcek zubní hygieny – zubních a mezizubních kartáčků, ale i dentálních nití, v závislosti na jejich kvalitě, stupni opotřebení a druhu vlákna.

SUMMARY

Healthy teeth are determined by high quality diagnostic and equipment tailored to denta hygiene. Gums and tooth necks are the most vulnerable. Uncovering sensitive necks and gum bleeding accompanied by endangering hanging apparatus of the dentition are caused by two factors: build up of microbial plague and poor cleaning technique. The author addresses appropriateness and methods of use of basic oral hygiene equipment – simple and interdental tooth brushes and dental floss in relation to their quality, tear and wear and the type of fiber.


O autorovi: Zuzana Zouharová, Stomatologická klinika, FN u sv. Anny, Brno (zuzana.zouhar@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!