Jak se vyhnout chybám při péči o pacienty?

Dne 19. listopadu uspořádala Česká asociace sester již druhou podzimní konferenci na téma Chyby a omyly při poskytování ošetřovatelské péče. Celodenní akce se zúčastnilo 230 registrovaných nelékařských zdravotnických pracovníků z celé České republiky.

Podzimní konference na téma Chyby a omyly při poskytování ošetřovatelské péče.

Vystoupilo zde celkem 11 přednášejících z oblasti zdravotnictví, práva a z řad zástupců pacientských organizací. Hovořilo se o chybách v laboratorních vyšetřeních, při vedení ošetřovatelské dokumentace a o aspektech ošetřovatelské péče, které mají vliv na léčbu a spokojenost pacienta. Závěr konference byl věnován otázkám komunikace mezi pacientem a ošetřujícím personálem.

Ohodnoťte tento článek!