Jak se žije s rakovinou v Olomouckém kraji?

Diskuse na toto téma ovládla ve středu 30. října 2013 olomoucký magistrát.
Dvacet zástupců odborné veřejnosti z oblasti zdravotní i sociální, zástupci onkologicky nemocných i jejich blízkých, představitelé obcí, měst i církve se zúčastnili diskusního setkání uspořádaného občanským sdružením Amelie v budově Magistrátu statutárního města Olomouc. Cílem bylo zmapovat potřeby onkologicky nemocných v Olomouckém kraji a porovnat je s nabídkou služeb a volných kapacit, které mohou lidé po onkologické léčbě i jejich blízcí využívat. Účastníci se shodli na tom, že s neustálým nárůstem výskytu onkologického onemocnění v ČR a současně s lepšími léčebnými výsledky se výrazně zvyšuje počet lidí, kteří mají zkušenost s nádorovým onemocněním u sebe nebo u někoho ze svých blízkých. Proto také přibývá lidí, kteří mohou potřebovat pomoc v psychosociální oblasti. Onkologické onemocnění má totiž významné dopady nejen na psychiku člověka, ale i na sociální a ekonomickou situaci nemocných a jejich rodin, neboť značně omezuje možnosti návratu do zaměstnání. Z diskuse vyplynulo, že nabídka zdravotní, psychosociální a duchovní pomoci v Olomouckém kraji je sice funkční, ale nerovnoměrně geograficky rozmístěná a liší se i kvalitou poskytovaných služeb. Navíc jsou zejména psychosociální služby stále poměrně málo využívané, pravděpodobně také z důvodu omezování onkologického onemocnění pouze na oblast léčby. Příčinou je především nízká provázanost zdravotní a sociální pomoci, a to na všech úrovních, včetně ministerstev, a nedostatečné sdílení informací v rámci multidisciplinárních týmů jak v nemocnicích, tak mimo ně. Výsledkem pak může být opožděná intervence a zvyšující se riziko zhoršování sociální a ekonomické situace onkologicky nemocných a jejich blízkých. Psychosociální problematika onkologického onemocnění je navíc nepopulárním tématem proto, že se dotýká tabu života s vážnou nemocí, které zahrnuje smrt, pocity bezmoci, strachu, viny a selhání. Diskusní setkání C’est la vie aneb Jak se žije s rakovinou v Olomouckém kraji bylo vůbec prvním svého druhu na Olomoucku. Účastníci uvítali možnost této meziresortní diskuse o onkologické problematice a rozhodli se využít ji jako první krok k budoucí vzájemné spolupráci v regionu. Následovat tedy budou konkrétní kroky a návrhy o možnostech a formách další spolupráce, jejichž hlavním iniciátorem bude Amelie, o. s.

1)
R
Ohodnoťte tento článek!