Jak si „zchladit žáhu“

Pro rozhodnutí o případné léčbě je důležité, jak často se pyróza opakuje a jaká je délka trvání těchto epizod. Pokud pálení žáhy přichází jen zřídka, není třeba se nijak léčit. Doporučujeme vyvarovat se provokujících momentů. Mezi „nevhodné“ nápoje a jídla v tomto směru patří bílé víno, koncentrovaný alkohol, jídla tučná, kořeněná a kynutá. Vhodné je jíst častěji a menší porce, dobře kousat, vynechat kávu a koncentrované džusy.

SUMMARY

42-45% of the population suffers from heart burn (pyrosis) occasionally. Approximately 20% of people suffer from frequent bouts of pyrosis and, according to American statistics, 7-10% deal with it on a daily basis. Reflux or a backward flow of the gastric content into the esophagus which causes the heartburn, if chronic can lead to dangerous changes of esophagus mucosa.

Pro rozhodnutí o případné léčbě je důležité, jak často se pyróza opakuje a jaká je délka trvání těchto epizod. Pokud pálení žáhy přichází jen zřídka, není třeba se nijak léčit. Doporučujeme vyvarovat se provokujících momentů. Mezi „nevhodné“ nápoje a jídla v tomto směru patří bílé víno, koncentrovaný alkohol, jídla tučná, kořeněná a kynutá. Vhodné je jíst častěji a menší porce, dobře kousat, vynechat kávu a koncentrované džusy.

Někdy v životě zažije pálení žáhy téměř každý člověk. Jedná se příznak upozorňující na to, že do jícnu zpětně zatéká žaludeční obsah (tzv. gastroezofageální reflux). Jícnovou sliznici tak dráždí kyselina solná, trávicí enzymy a žlučové kyseliny.

Když samoléčba nezabere

Jsou-li epizody pálení žáhy častější, mohou si lidé sami v lékárně zakoupit antacida – léky, které vážou kyselinu solnou, tvoří na sliznici žaludku a jícnu ochranný film, a tím ji chrání. Obstarat si mohou také léky patřící k tzv. blokátorům H2 receptorů, které potlačují vylučování kyseliny solné v žaludku. S jejich pomocí se sníží výdej žaludeční kyseliny, a tak šťáva, která se vrací do jícnu, je méně agresivní. Tyto léky bývají na předpis, slabší z této skupiny jsou i volně prodejné. Je také dobré vleže zvýšit polohu trupu tak, aby gravitačním působením žaludeční obsah klesl zpět do žaludku.

Je-li pálení žáhy časté, intenzivní a dlouhotrvající – například pociťuje-li je člověk alespoň tři týdny obden -, se samoléčbou už zřejmě nevystačí a nemocný by měl vyhledat gastroenterologa, který jej vyšetří endoskopicky. Po prohlédnutí jícnu, žaludku a dvanácterníku zhodnotí nález na jícnové sliznici a sliznici přechodu jícnu do žaludku. Je-li dráždění jícnové sliznice intenzivní a dlouhodobé, zpravidla nalézáme známky podráždění – vředy a překrvení sliznice jícnu a sliznice přechodové zóny. Změny mohou způsobit krvácení do zažívacího traktu.

Rtg vyšetření se provádí jednak v případech, kdy si pacient nepřeje podstoupit vyšetření endoskopické, jednak po endoskopii k objektivizaci toho, zda a v jakém rozsahu probíhá reflux žaludečního obsahu do jícnu. Pacient polkne vestoje kontrastní látku a lékař pod rentgenem sleduje její průtok jícnem do žaludku. Poté sklopí vyšetřovací stůl s pacientem mírně hlavou dolů (tzv. Trendelenburgova poloha), a tak může zhodnotit jednotlivé fáze polykacího aktu a kontrolovat, zda látka nezatéká ze žaludku zpět do jícnu.

Konzervativní a chirurgická léčba

Při konzervativní léčbě se vedle doporučených režimových opatření uplatňují medikamenty, které zastaví žaludeční sekreci, a další, podporující normální peristaltiku v jícnu (podporují samoočisťovací schopnost jícnu a urychlují vyprazdňování žaludku).

Dlouhodobé studie prokazují, že pacienti s pálením žáhy a s refluxem, který způsobuje zánětlivé změny v jícnu, mají nižší riziko vzniku rakoviny jícnu, pokud užívají pravidelně léky ze skupiny inhibitorů protonové pumpy, jež účinně potlačují tvorbu žaludeční kyseliny tím, že vytvářejí 24hodinovou blokádu. Riziko se dále snižuje, pokud pacientům současně dlouhodobě podáváme nesteroidní antirevmatika běžně používaná proti bolestem v kloubech.

To, zda lékař bude řešit refluxní chorobu jícnu konzervativně, nebo doporučí chirurgický zákrok, záleží na zkušenostech lékaře. Jednoznačné indikace pro léčebný postup neexistují, obě možnosti mají své výhody i svá rizika. Při laparoskopické operaci vytvoří chirurgové z horní části žaludku manžetu (límec) obkružující dolní část jícnu. Po jídle manžeta uzavře jeho dolní část, a tím brání zpětnému toku žaludečního obsahu do jícnu. Experimentálně byly již endoskopicky za pomoci speciálních nástrojů provedeny výkony zabraňující zpětnému toku žaludečního obsahu do jícnu.

Nové metody

Aktuální trendy v léčbě refluxní choroby jícnu a jejích komplikací směřují k pravidelnému endoskopickému sledování pacientů a k endoskopickému ošetření změn v jícnu. Po zjištění nepříznivých buněčných změn provádíme tzv. endoskopickou mukosektomii, tj. odstranění postiženého okrsku sliznice dostatečně širokým seříznutím za pomoci speciálního nástroje – polypektomické kličky. Pálením žáhy trpí v těhotenství, především v posledních třech měsících gravidity, asi polovina žen. Nález je považován téměř za fyziologický a většinou se neléčí. Po porodu obtíže většinou spontánně mizí.

Těhotné ženy by při těchto problémech měly změnit stravovací návyky – nepřejídat se, jíst často, malé porce, dobře kousat a strava by měla být lehce stravitelná. Neměly by zvedat těžké předměty a předklánět se. Vyplatí se nosit volné oblečení. Pálením žáhy (pyróza) trpí občas 42-45 % populace. Zhruba u 20 % lidí se pyróza opakuje často a podle amerických statistik se s ní denně potýká 7-10 % obyvatelstva. Reflux, nebo-li zpětný tok žaludečního obsahu do jícnu, který pálení žáhy způsobuje, může ve své chronické podobě vyvolat nebezpečné změny na jícnové sliznici.


MUDr. Viera Křížová, Gastroenterologické centrum Interního oddělení Nemocnice Na Homolce (viera.krizova@homolka.cz)

Ohodnoťte tento článek!