Jaká je česká sestra?

Babi ze Sestřiček nebo Ina z Nemocnice na kraji města – tak vypadá každá druhá sestra v Čechách. Co mají společného, čím se naopak liší? Jaké mají zájmy, jak se baví? Na tyto otázky odpovídá výzkum společnosti STEM/MARK, realizovaný v rámci projektu MEDiPanel na reprezentativním vzorku 200 sester.

Celkem nepřekvapí, že sestry se v 52 % případů rekrutují mezi ženami, které jsou zaměřené na principy, věří ideálům, jsou spolehlivé, zodpovědné a vyrovnané. Takto lze charakterizovat zkušenou a ráznou Babi z Kachyňova filmu Sestřičky i mladičkou a introvertní Jeskyňku z „Básníků“ nebo podobnou postavu Iny z Nemocnice na kraji města. Čtvrtina sester v Čechách se podobá Babi, druhá čtvrtina Ině či Jeskyňce.

Trochu v rozporu s prostředím filmu Sestřičky je fakt, že dnešní Babi naleznete spíše v nemocnici než v ambulanci či v terénu u pacientů. Babi také častěji potkáte na Moravě nežli v Čechách. Ina i Babi pracují spíše na specializovaných odděleních nežli v ambulancích první linie. Další čtvrtina sester se místo snění nad ideály více zaobírá kariérou, postavením v práci i ve společnosti a úspěch měří penězi.

Podle toho, jak moc se jim daří cíl realizovat, se podobají buď úspěšné „Šťabajzně“ Houlihanové, která vyžadovala oslovení majore a dokázala postavit do latě osádku polního lazaretu M. A. S. H., nebo spíše vrchní sestře Jáchymové, mírně zahořklé ženě, pachtící se za uznáním. Obou typů je opět zhruba stejně. Margaret Houlihanovou v dnešní době kupodivu častěji nalezneme v ordinaci praktického lékaře či pediatra nežli u lékaře specialisty.

Poslední čtvrtina sester se také dělí na dvě skupiny. Lze si je představit jako praktické osoby, které si poradí v každé situaci, ať již na zahrádce při nájezdu slimáků nebo při nečekaném karambolu v ambulanci či na operačním sále. Je pro ně typická duchapřítomnost, schopnost riskovat, chuť objevovat nové věci a hledat své životní hodnoty. Podle míry psychické čipernosti a finančních prostředků se podobají buď energické sestře Huňkové z Dietlova seriálu, nebo lehce nejistému, ale přitom schopnému Radarovi z M. A. S. H., popřípadě saniťáku Jáchymovi.

Ať již sestru Huňkovou nebo její „mladší sestřenku“ Veroniku Jirkovou z Ordinace v růžové zahradě však oproti seriálu naleznete pracující v ambulanci. Z odborností zůstává pediatrie a k ní se přidává i druhý z oborů první linie – všeobecné lékařství pro dospělé. Stejnou specializaci by si v reálu vybral typ sester reprezentovaný Radarem a saniťákem Jáchymem.

Jak jsme na to přišli?

Vycházíme ze známé typologie životních stylů Values and Lifestyles, která vznikla v 70. letech v USA jako pokus vysvětlit tehdejší změny ve společnosti. Typologie prošla ve své domovině několika změnami a její poslední verzi VALS 2 upravil STEM/MARK v roce 2000 na české poměry. Od té doby ji, pod názvem Lifestyle 2000, používáme při výzkumech spotřebního chování populace. První pokusy jejího použití na lékařích na sebe nenechaly dlouho čekat a již v roce 2001 jsme ji použili při zkoumání, jak se gynekologové rozhodují při výběru či doporučení antikoncepce pro pacientku. V roce 2007 jsme typologii dále upravili a místo položky osobního příjmu, která je jedním z důležitých kritérií při zařazování do skupiny s vyššími nebo nižšími zdroji, jsme do ní zařadili míru rezistence lékaře vůči snahám zdravotních pojišťoven penalizovat překročení nákladového limitu lékaře.

Otázky odkryjí osobnost

Letos jsme se rozhodli vrátit zpět k měření finančních zdrojů lékaře či sestry, protože je to řešení univerzální v kontextu všech pracovníků ve zdravotnictví a více odpovídá původní myšlence typologie. Výsledný Medstyle 2008 (v názvu je zachována návaznost na typologii Lifestyle 2000, ze které jsme vyšli) pracuje se dvěma dimenzemi: osobprincipy nostní orientací a výší zdrojů. Osobnostní orientace je zjišťována sadou otázek, které dohromady dávají jakýsi žebříček typických hodnot. Zdroje tvoří ze 3/8 výše příjmu ve srovnání s ostatními sestrami (lékaři) všech odborností a ze zbývajících 5/8 vypovídají o psychické „čipernosti“. Dosti podstatnou složku zdrojů tedy tvoří to, kolik má člověk energie, zda je cílevědomý, flexibilní, rázný a „zdravý“ typ.

Přehledně celou typologii včetně zastoupení je dnotlivých typů sester v populaci a příkladů lékařů a sester z filmů a seriálů ukazuje tabulka. Myslíte si, že jsme na nějakou postavu zapomněli? Nebo byste někoho zařadili jinak? Vyplňte nám své tipy na reprezentanty jednotlivých životně-stylových skupin na www.medipanel.cz/ medstyle. Pobavíte se při přemýšlení a zařadíme vás do slosování o 3 nákupní poukázky (knihy, kosmetika a potřeby pro kutily) v hodnotě 500 korun.

Volný čas a zábava

V pokusu o poznání českých zdravotníků jsme zkoumali i to, čím se zabývají ve svém volnu a čemu se smějí. Třetina sester se věnuje sportu, turistice nebo cvičení. Na druhém místě je kultura (filmy, divadlo, literatura, výtvarnictví, hudba, tanec a hudební nástroje), které již zmínilo 18 % sester. Na třetím místě je opět fyzický pohyb, převážně práce na zahrádce či jiná manuální práce. Mezi další, méně časté oblasti zájmu patří: cestování, práce, pracovní kolektiv, pacienti, rodina, přátelé, poznávání nových lidí, relaxace, spánek, příroda, památky, cizí jazyky, chalupaření, motorismus, technika a počítače (kromě sester odpovídalo i několik „bratrů“), chovatelství, kuchyně, alkohol, kouření, sběratelství, fotografování, historie a dějiny, myslivost (opět „bratr“). Mezi vysloveně ojedinělé, ale o to zajímavější koníčky patří flirtování s lékaři či pacienty, pomluvy, břišní tance, drátenictví, hra na afro bubny, sbírání cukříků (ať už to znamená cokoli) a cheerleaders.

A čemu se sestry smějí?

* Blázen honí se sekerou doktora, který unaveně vběhne do slepé uličky a s děsem čeká na smrt. Blázen přiběhne, podívá se mu do očí a říká: „Tady máš sekeru, honíš ty mě!“

* Lékař: „Můžete se, slečno, obléknout. Mohu vám říci, že vaše zdraví bych si přál pro sebe a vaši postavu pro manželku!“

* V čekárně : „Zdá se, že si doktor myslí, že čas zahojí všechny rány.“

* Ať se dusí, ať je modrý, jen když tlak a pulz má dobrý.

* Chodí Smrtka nemocnicí a vybírá si nebožtíky: „Ty máš dost času, tebe zatím ne…“ Dědeček ji chtěl přechytračit a utíkal se schovat na dětské oddělení do postýlky pod deku. Do pokoje vstoupila Smrt a povídá dědouškovi: „Až se vyhajáš a vyčuráš, obuj si bačkůrky a půjdeme.“

* Lékař při vyšetření kolonoskopem vytáhne kleštěmi narcis. Ptá se pacienta, co to má znamenat. Pacient odpoví: „To je pro vás, pane doktore.“

* Nápis na dveřích ordinace: Bonboniéry ani květiny nepiju.

* Nemocného dědečka pošlou na odběr krve do prvního patra, stolice do druhého patra, moči do třetího patra, spermatu do čtvrtého patra. Dědeček na to: „Nemůžu nechat v přízemí spodky? Tam najdete úplně všechno.“

* Pacientka ukazuje na různé části těla a stěžuje si, že to všude bolí. Dg.: fraktura ukazováku.

* Ráno není moudřejší večera. Nemusíš se ho totiž dočkat.

* Žena s mužem po styku: „Nejsi náhodou anesteziolog?“ „Jak to víš?“ „Že jsem nic necítila…“

* Letuška: „Není mezi cestujícími lékař?“ Jeden z cestujících se postaví a jde do pilotní kabiny. Za chvíli vyjde a ptá se: „Není mezi cestujícími pilot?“

Jaký je český doktor?

Přečtěte si o lékařích článek v aktuálním čísle Zdravotnictví a medicína. Registrovaní členové MEDiPanelu naleznou oba články v respondentském centru na www.medipanel.cz.

Chcete, aby v příštím čísle zazněl i vás názor?

Chtěli byste se podobných (obvykle serióznějších) výzkumů o stavu a problémech českého zdravotnictví zúčastnit? Zaregistrujte se na www.medipanel.cz. Vždy po vyplnění tří výzkumů máte nárok na odměnu.


Jan Lajka Client Service Manager STEM/MARK, a. s.

Ohodnoťte tento článek!