Je hemofilie překážkou v léčbě chronické rány?

Chronická rána je sekundárně se hojící rána, která se musí uzavřít pomocí výstavby nové tkáně za dobu delší než 6–8 týdnů. Přechod akutní rány v chronickou se může odehrát v jakékoli fázi hojení.


SOUHRN: Autorka se v článku věnuje problematice léčby chronických ran. Na kazuistice pacienta s těžkou formou hemofilie A dokládá, že ani toto onemocnění není překážkou v léčbě chronických defektů.
Klíčová slova: hemofilie A, krvácivost, bolest

SUMMARY: The author addresses the treatment of chronic wounds. She uses a case study of a patient with severe hemophilia A to show that even such a condition is not a barrier in the treatment of chronic wounds.
Key words: hemophilia A, bleeding, pain


Chronické rány vznikají z pokročilých destrukcí tkáně v důsledku cévních onemocnění nejrůznější etiologie, diabetu mellitu, defektů vzniklých tlakem, nádorů. Vzhledem k prodloužení lidského věku vzrůstá počet chronických onemocnění, a tím i chronických defektů. Veškeré defekty jsou spojené se snížením kvality života. Proto se tímto problémem zabývá několik oborů medicíny.

Kazuistika

Pacientem je 70letý muž, který se od září 2009 léčil s četnými defekty na obou bércích (zranění na obou bércích při práci v dílně). Používány byly střídavě krytí Inadine a roztok Betadine. Ke zlepšení stavu defektů však nedocházelo, krytí přisychalo a při převazech stále docházelo ke krvácení. Muž byl poté 1. 2. 2010 odeslán praktickým lékařem na naše pracoviště.

Diagnostický souhrn: hemofilie A, těžká forma, pozitivní sérologie na hepatitidu C, dermatitis seborrhoica, žilní insuficience DK.
Stav defektů: spodina prokrvácená, bez povlaku a sekrece, oboustranně četné defekty spíše menší velikosti, většinou 10 až 20 mm, největší asi do 50 mm v průměru (obr. 1, 2).
Lokální ošetření: oplach defektu roztokem Dermacyn Wound Care, krycí materiál Traumacel Biodress Comfort. Vzhledem k rizikovosti pacienta pro krvácení jsme převazy zajistili 3krát týdně prostřednictvím sestry domácí agentury. Průběh léčby

Dne 22. 2. 2010 přichází pacient ke kontrolnímu ošetření. Lokální nález a defekty se zlepšily, rány nekrvácely a podle slov pacienta nebolely. Pokračovali jsme v převazech krycím materiálem Traumacel Biodress Comfort prostřednictvím sestry domácí agentury (obr. 3, 4).

O měsíc později (22. 3. 2010) se pacient opět dostavil ke kontrolnímu ošetření. Na PDK patrný defekt na vnitřním kotníku a na přední straně bérce, oba asi do 10 mm. Na bérci LDK se nacházel povrchový defekt do velikosti zhruba 15 x 20 mm. Všechny ostatní defekty byly zhojeny. Pacient si stěžoval na bolestivost obou kotníků (obr. 5, 6).

Je hemofilie překážkou v léčbě chronické rány?

Další kontrolní ošetření proběhlo dne 25. 4. 2010. Na PDK na vnitřním kotníku byla rána asi 20 x 30 mm, na přední straně bérce patrny 3 povrchové eroze. Na bérci LDK byly drobné povrchové eroze, ostatní defekty zhojeny, zůstávaly četné krusty. Pacient se cítil dobře, udával pouze nepatrnou bolest pravého kotníku. Pokračovali jsme v převazech a 3 dny krycím materiálem Traumacel Biodress Comfort prostřednictvím sestry domácí agentury (obr. 7, 8).

Je hemofilie překážkou v léčbě chronické rány?

Další kontrolní ošetření bylo plánováno dne 24. 5. 2010. Na bérci LDK jsme ošetřili 5 drobných povrchových erozí s čistou spodinou, asi 10 x 10 mm. Defekt na pravém vnitřním kotníku PDK byl zhojen. Pacient se cítil dobře, na bolesti si nestěžoval, ke krvácení z defektů již nedocházelo. Doporučili jsme defekty před převazy osprchovat a pokračovat v převazech po 3 dnech krycím materiálem Traumacel Biodress Comfort prostřednictvím sestry domácí agentury (obr. 9, 10). Dne 19. 7. 2010 byly na bércích obou DK drobné povrchové eroze s čistou spodinou. Lokální léčba zůstávala stejná, převazy jsme doporučili provádět a 4 dny krycím materiálem Traumacel Biodress Comfort prostřednictvím sestry domácí agentury (obr. 11, 12).

V polovině září (13. 9. 2010) pacient přichází k dalšímu kontrolnímu ošetření. Všechny defekty na obou bércích byly zhojeny, zůstávalo několik starších klidných krust. Další léčba v naší ambulanci již nebyla nutná. Pacient byl předán zpět do péče praktického lékaře (obr. 13, 14).

Je hemofilie překážkou v léčbě chronické rány?

Závěr

Zmíněná kazuistika potvrzuje výhody použití krycího materiálu Traumacel Biodress Comfort u pacienta s velkým rizikem krvácení při základním onemocnění. Doba léčení na našem pracovišti byla 7,5 měsíce. V průběhu této doby se díky krytí Traumacel Biodress Comfort podařilo dosáhnout snížení rizika krvácení u pacienta s hemofilií A (hemostatický účinek), snížení bolestivosti při převazech (analgetický účinek). Pozitivem tohoto krycího materiálu je jednoduchost jeho použití – je plně vstřebatelný, není nutné ho odstraňovat z místa aplikace – a prodloužení intervalu mezi převazy na 4 dny.


O autorovi: Lea Voráčková, Ambulance léčby chronické rány, FN Hradec Králové (vorant@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!