Je obstipace jen opomíjenou banalitou?

SOUHRN Obstipace není banalitou, je, bohužel, jen opomíjená. Budu-li parafrázovat jeden známý výrok, pak není malých potíží ani malých chorob. A pro nové objevy a pokroky v medicíně není dobré zapomínat i na ty choroby a potíže, které provázejí člověka tisíce let. Vždyť na Bacha či Mozarta také nikdo nezapomene jen proto, že je tady metal.

SOUHRN Obstipace není banalitou, je, bohužel, jen opomíjená. Budu-li parafrázovat jeden známý výrok, pak není malých potíží ani malých chorob. A pro nové objevy a pokroky v medicíně není dobré zapomínat i na ty choroby a potíže, které provázejí člověka tisíce let. Vždyť na Bacha či Mozarta také nikdo nezapomene jen proto, že je tady metal.

SUMMARY Constipation is not a banality and unfortunately it has been undervalued. If I could use a known saying I would say that there are no little concerns, nor small diseases. Although there have been great inventions and progress in medicine we should not forget the diseases that have been with us for thousand years. Nobody will forget Bach or Mozart just because we have metal today.

Zácpa provází člověka od počátků civilizace. Ve starověku ji ve svých dílech zmiňují již Avicenna i Hippokrates. V české odborné literatuře ji prof. Josef Pelnář (1934) definoval jako: „Zleněné vyprazdňování střeva, takže zbytky střevní neodcházejí ani v obyčejném čase, ani v obyčejném stavu, ani v obyčejném množství.“ Profesor Zdeněk Mařatka, jeden z nejznámějších českých gastroenterologů věnujících se funkčním potížím trávicího traktu, v roce 1957 uvedl že: „Zácpou trpí ten, kdo potřebuje nebo se domnívá, že potřebuje, projímadlo nebo jiný prostředek pro stolici.“ Zácpu můžeme rozdělit na prostou a spastickou, zácpu při syndromu líného střeva, dále je to porucha defekace v rekto-anální oblasti, zácpa u dětí, ale stejně tak známe nepravý průjem, zejména pak u ležících pacientů.

Vznik a vyšetření

Zácpu ovlivňují faktory, jako jsou životní styl (nedostatek vlákniny, potlačované nucení na stolici, imobilizace, cestování), vnější faktory – zejména léky (diuretika, opiáty, anticholinergika, antidepresiva, neuroleptika, barbituráty, antacida, hypolipidemika), endokrinní a metabolické faktory (hypotyreóza, feochromocytom, hyperkarcinemie, uremie, amyloidóza), neurologické poruchy (narušení sakrálních nervů, autonomní neuropatie, Chagasova choroba, neurofibromatóza, sklerosis multiplex, Parkinsonova choroba), tumory CNS, psychiatrická onemocnění, dále pak příčiny vzniku přímo ve střevě (M. Hirschprung, myopatie, neuropatie, anorektální poruchy).

Do souboru vyšetření, která nám umožňují objasnit příčiny zácpy, patří rektoskopické vyšetření, kolonoskopie, irrigoskopie, biochemická vyšetření, rtg pasáž trávicího traktu kontrastními značkami, scintigrafické metody, defekografie, anorektální manometrie a jistě také sonografické vyšetření konečníku.

Myslíme to vážně?

Jak je z výše uvedeného zřejmé, víme toho o zácpě hodně, víme, jak zácpu dělit, co ji způsobuje a jak ji vyšetřit. Ale myslíme na ni dostatečně?

V roce 2001 přišlo do naší gastroenterologické ambulance 59 pacientů, u nichž byla na parere odesílajícího lékaře jako důvod vyšetření uvedena obstipace. Pacientům bylo průměrně 49 let.

Výsledkem námi provedených vyšetření byl nález rektokély u pěti pacientů, u tří byla příčina odstraněna operačně a dosud jsou bez potíží. U dalších tří pacientů byl nově zjištěn DM a jejich potíže byly způsobeny již rozvinutou viscerální polyneuropatií. Terapií diabetu došlo k částečnému zmírnění jejich obtíží s vyprazdňováním. Dvě pacientky měly prokázanou hypotyreózu a po medikamentózní úpravě hladiny hormonů potíže s defekací vymizely. Tři pacienti jsou nadále naší ambulancí sledováni s diagnózou ulcerózní kolitidy. U jedné pacientky potíže vymizely po úpravě psychiatrické medikace. Z uvedeného souboru pacientů byla u 14 zácpa důsledkem jiného onemocnění.

Mýty prohlubují problémy

Pacienti, které jsem zmiňoval, svému lékaři o svých defekačních potížích řekli. Ale co ti další? Zejména starší lidé považují zácpu za přirozený projev věku, který řeší častou konzumací projímadel, jež jsou často líčena jako neškodný doplněk stravy. Bohužel jejich nadužívání může zastřít příznaky vážnějšího onemocnění, jako je např. kolorektální karcinom.

Na nadspotřebě projímadel se podílejí i různé mýty kolující mezi lidmi – stolice musí být každý den apod. Dlouhodobé používání projímadel pak často vede paradoxně k dalšímu zhoršování defekačních potíží a pacient se tak ocitá v bludném kruhu. Z těchto důvodů je nutné se zejména u starších lidí aktivně zajímat o jejich případné vyprazdňovací potíže. Aktivním dotazem, který vezme jen minimum času při vyšetření, tak mnohdy můžeme předejít rozvoji závažného onemocnění.

„To mám taky, co máš dál…“

Také v případě „odhalení“ obstipace se ukazuje neocenitelná role sestry. Pacient čekající na vyšetření se jí totiž často svěří s problémem, který je podle něj banální a zbytečně by jím „zatěžoval“ lékaře. Mnohdy zde hraje také roli stud.

Vždyť se jedná o oblast, která zrovna nepatří k tématům společenské konverzace a rozhovor o těchto potížích je mnohým (i zdravotníkům) nepříjemný. Přitom často může mnohé napovědět i pouhý dotaz, zda je např. lepší toto než jiné projímadlo. Vnímavá a řádně poučená sestra může sehrát neocenitelnou roli, když lékaře na pacientův problém upozorní. Bohužel se mnohdy v praxi sekáváme s bagatelizací obstipačních potíží pacientů i ze strany samotných zdravotníků. Odpovědi typu: „… to mám taky, co tam máš dál…“, jistě rozesmějí v podání pana R. Hrušínského ve filmu Vesničko má středisková, ale do medicínské praxe rozhodně nepatří.

Kde hledat odpovědi

A pokud se už ptáme, ptáme se cíleně? Ptáme se tak, aby pacient otázce porozuměl? Umíme pacientům v případě nejasnosti vysvětlit obsah našeho dotazu?

Nespoléháme na to, že pacient musí rozumět? Ty, kteří v závěru mého článku čekali konkrétní rady, asi zklamu už tím, že jsem předložil otázky další. Ale praxe medicíny přece denně nastoluje nové a další otazníky.

Na tyto a další dotazy se budeme snažit společně najít odpověď na 12. rožnovských gastroenterologických dnech, které se budou konat 5.–6. 10. 2007. Ale možná zde vzneseme mnoho dalších dotazů, na které budeme společně hledat odpovědi na dalších ročnících.


MUDr. Zdeněk Němeček, Gastroenterologická ambulance Nemocnice Valašské Meziříčí a. s.

Ohodnoťte tento článek!