Jeden den pro sestru potřetí

Sestra jako osobnost, Sestra jako matka, Sestra jako žena. Triptych seminářů určených pro sestry, který měl za cíl nabídnout sestrám pohled na sebe sama jako na člověka se svými potřebami, a ne pouze jako na zdravotníka s vymezenými povinnostmi.

Trojici konferencí, které na podzim proběhly postupně v Brně, Olomouci a Praze, pořádala pro sestry divize Medical Services z vydavatelského domu Mladá fronta a. s. za mediálního partnerství časopisů Sestra a Zdravotnictví a medicína ze stejnojmenného vydavatelství. Generálním partnerem celého projektu byla společnost Apotex, v případě pražské konference byla dalším partnerem také společnost Zepter.

IKEM patřil sestrám

3. prosince 2009 proběhla v konferenčních prostorách pražského IKEM poslední z trojice seminářů Sestra jako žena. Úvodní sdělení patřilo MUDr. Zlatko Pastorovi ze soukromého sexuologického a gynekologického centra GONA, s. r. o., věnované sexualitě současné ženy a problematice obtěžování na pracovišti. O sexu se dnes hovoří otevřeně, zmenšují se rozdíly mezi mužskou a ženskou sexualitou a vlivem emancipace si ženy mohou své sexuality užívat stejně jako muži, tzn. rozhodují o své reprodukci apod.

MUDr. Pastor dělí úsměvně, ale trefně ženy podle sexu na včelí královny, kterým plně postačuje přivést na svět děti, dominantní Brunhildy a „nic nechápající“ Šípkové Růženky. Také do oblasti sexuality vstoupila reklama, komerce a kybernetika (bezpečný „kybersex“ po síti), pravdou ale je, že i v případě sexu „muže straší výkon, ženy děsí vzhled…“ Ženská sexualita se ale nerovná krása. Zůstaneme-li chvíli u ženské krásy, vyvstává otázka „sestra versus krása a atraktivita“, resp. problematika sexuálního obtěžování. „To může mít nerůznější podoby, počínaje vylepováním pornoobrázků na zdech přes vulgární vtipy po ,nevinné osahávání‘, a pohled na tento problém je individuální.

Jak v případě takového chování postupovat? Neprovokovat, ale pokud je prokazatelné, pak neustupovat, zajistit svědky, záznam do dokumentace a informovat nadřízeného…“ apeloval dr. Pastor. Pokládáte si také někdy otázku, jak v každodenním životě zvládnout všechny nutné role? Jak být v průběhu dne dobrá sestra, matka a žena? Plynulý přechod z role do role není pro ženy nic nemožného, navíc když podle slov klasika Jana Wericha „jedna ženská vidí často dál než pět mužských s dalekohledem…“ To byl úvodní citát přednášky Lenky Šnajdrové ze společnosti Josef Selichar SETRANS. Takových rolí ale žena musí v životě zvládat ještě daleko více…

Co sestry v práci nejvíce demotivuje? Podle průzkumu přednášející jsou demotivující jednoznačně: nekolegialita; špatná komunikace v týmu, neúcta lékařů k sestrám; příliš administrativy; vykonávání práce za pomocný personál; nízká prestiž profese; neúcta pacientů k sestrám; nedostatek pomocného personálu; všeobecná nedoceněnost práce sester; nedostatečné finanční ohodnocení… Lenka Šnajdrová využila další citát, tentokrát Gerharda Kochera: „Ošetřovatelství by bylo povoláním snů, kdyby neexistovali lékaři.“ Sálem to souhlasně i nesouhlasně zašumělo a účastníci se nakonec shodli, že slovo lékaři by bylo vhodnější nahradit termínem kredity. A dostalo se i na pacientovo očekávání („že sestra je tu jen pro mě“… potíž ale nastává ve chvíli, kdy stejné očekávání a ve stejnou dobu má dvacet pacientů), ironicky úsměvnou aplikaci dalšího citátu „I pád na držku je pohyb dopředu“ na sesterskou profesi, ordinace po telefonu v teorii i praxi apod.

Velmi tematicky navázala další přednáška prof. PhDr. Jara Křivohlavého, CSc., z pražského Institutu pro vzdělávání lékařů věnovaná zvládání negativních emocí. Podle jeho slov jsou právě ženy k tomuto velmi dobře vybaveny a ideálem je, aby pozitiva a negativa byla vždy v rovnováze. „Musíme se snažit o dosažení pozitivních emocí, o ty negativní se postarají druzí…“ dodal prof. Křivohlavý. Vhodné je ovládání a cvičení dechu, umění imaginace a vizualizace, meditace a muzikoterapie. „Když jste rozhořčení, vypijte sklenici vody, ale pozor – ne pokud jste stále v přítomnosti toho, kdo vás rozčílil,“ radil sestrám prof. Křivohlavý a zdůraznil, že je třeba pozitivního vztahu k životu. „Vždy je lepší odpuštění místo eskalace pomsty,“ dodal prof. Křivohlavý na závěr.

Partnerství jako krása i jako problémy bylo tématem vystoupení doc. MUDr. Jána Praška, CSc., přednosty Psychiatrické kliniky FN Olomouc. Jaká máme očekávání od partnera, představy o tom, co nám přinese a co my přineseme jemu? Část je jistě reálná a časem naplněná, ale s největší pravděpodobností nemůžeme očekávat nekonečné štěstí… Existují mýty o lásce jako mocné čarodějce, mýty akcentující to, co je třeba, aby vztah vydržel, sdílené mýty partnerů atd. „Pokud oba partneři sdílejí stejné mýty, je možné, že se jejich vztah bude pro ně vyvíjet pozitivně,“ dodal k mýtům povzbudivě doc. Praško s dodatkem, že vše samozřejmě závisí na dalších okolnostech a také krize a kompromisy k životu patří. Partnerství by nebylo naplněným, kdyby nebylo sexu. Sex fyzicky uspokojuje, milostný akt vytváří větší intimitu a pocit blízkosti, zdravý sexuální život podporuje sebeúctu…

Má to muž jako sestra jednodušší, složitější? Má být muž v ošetřovatelství označován za muže, nebo za sestru? Jaký je pohled mužů-sester na jejich povolání v převážně ženské společnosti? Interaktivní přednášku předvedli Mgr. Marie Šamánková, pedagožka z Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK v Praze, s kolegou Tomášek Kloučkem, staniční sestrou oddělení klinické psychologie FN Motol. Diskuse byla plodná, účastníci konference aktivně vstupovali do dění a řeč byla o emoční inteligenci, emocích z pohledu muže, který je realističtější, pocitech… Závěr patřil přáním přednášejících: „Překonávejte situace s humorem. Poučte se z vlastních chyb. Neberte se tak moc vážně. Mějte radost ze své práce. Hodně vnímavých pacientů a vtipných a milých spolupracovníků. Věřte, že vždy je možné najít novou cestu…“ To zaznělo z úst přednášejících a nezbývá dodat nic jiného, než že pak už je „jedno“, zda jste sestra-žena nebo sestra-muž.

Poslední přednáškou celého triptychu konferencí bylo vystoupení prof. MUDr. Markéty Duškové, CSc., z Kliniky plastické chirurgie 3. LF UK a FN Královské Vinohrady Praha na téma I pohled na vás hraje svou roli! „Naše tělo je dům, ve kterém žijeme celý život a pro který stále můžeme něco dělat. Jedině tak prožijeme život v pěkném a pohodlném obydlí,“ zahájila prof. Dušková. Nebudemeli si svého domu všímat, zůstává nám jedna velká jistota: za chvíli z něj bude barabizna. A uvědomme si, že se staráme o mnohá dění okolního světa, dělají nám starosti, radosti, ale na svůj vzhled, zdraví a zdatnost často zapomínáme! Následně se prof. Dušková věnovala bodům, jako je obezita, biologický a kalendářní věk apod., a postupně se dostala k tomu nejdůležitějšímu: aplikaci všeho zmíněného na pozici sestry, a to včetně důležitosti jejího oblečení.

Co ještě dodat závěrem? Za divizi Medical Services vydavatelství Mladá fronta a. s. děkujeme generálnímu partnerovi triptychu konferencí 1 den pro sestru společnosti Apotex, partnerovi společnosti Zepter, odborným garantům projektu i skvělým přednášejícím a samozřejmě také účastníkům za jejich zájem o problematiku. O dalších akcích divize Medical Services vás informujeme prostřednictvím www.medical-services.cz.

Ohodnoťte tento článek!