Jsou Češi spokojeni se zdravotnictvím?

Spokojenost Čechů se zdravotnictvím se v roce 2009 oproti roku 2008 zvýšila.

Přerušil se tak trend z minulých dvou let, kdy nespokojených přibývalo. Zjistilo to Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v průzkumu, v němž na přelomu loňského listopadu a prosince odpovídalo 1067 lidí. Nejvíce problémů vidí lidé ve financování veřejného zdravotnictví, fungování zdravotních pojišťoven a v lékové oblasti, nejméně pak v dostupnosti zdravotní péče, ve vztahu lékařů a pacientů a v kvalitě péče. I když se růst nespokojenosti zastavil, stále je podle CVVM celkové hodnocení horší než v roce 2006 a dříve. Nespokojeni se zdravotním systémem jsou častěji lidé nad 60 let, se špatnou životní úrovní, voliči KSČM a ti, kteří hodnotí svůj zdravotní stav jako špatný. Spokojeni jsou častěji stoupenci ODS s dobrou životní úrovní a zdravotním stavem.

Ohodnoťte tento článek!