Kaplani ve službách nemocnic

22. října 2011 byla slavnostně ustanovena Asociace nemocničních kaplanů (ANK).

Nová asociace tak rozšířila řady spřátelených kaplanských organizací, které působí v oblasti vojenské a vězeňské služby či ve složkách policie ČR. Cílem ANK je podpořit vzdělávání, osvětu a především zabezpečit kvalitu při profesionální duchovní a pastorační péči o nemocné, jejich blízké a zdravotnický personál. „Vznik asociace reaguje na situaci, kdy přibývá iniciativ ze strany nemocnic nebo církví zřídit v konkrétním zařízení nemocniční kaplanskou službu. Kaplani tak často vstupují do průkopnické a osamělé služby a asociace jim nabízí odbornou pomoc a lidskou podporu,“ uvádí tisková zpráva.

ANK působí na území celé ČR. Nemocniční kaplani tak poskytují službu všem, kteří o ni požádají, vždy s respektem k jejich přesvědčení, tzn. i těm, kdo jsou bez náboženského vyznání. Podle slov zvoleného předsedy ANK Vítězslava Vursta, B. Th., nemocničního kaplana FN v Motole, má pojem duchovní, resp. spirituální potřeby širší záběr: „…máme je naprosto všichni, rozdíl je pouze v tom, jak moc si je uvědomujeme…“

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!