Kardiostimulátor nové generace

Kardiostimulátor, který je včetně elektrod zaváděných do srdce konstrukčně vyroben z nemagnetických materiálů, poprvé implantovali lékaři Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB) ve Zlíně 43leté pacientce. Nositelé tohoto přístroje mohou s jistým omezením podstoupit i vyšetření pomocí magnetické rezonance, což u doposud vyráběných přístrojů není možné.

V ČR byla tato novinka poprvé představena letos v dubnu a žije zde již několik desítek pacientů, kteří nový přístroj mají. Dosud používané stimulační systémy jsou z kovových magnetických materiálů, které by v případě vystavení organismu silným elektromagnetickým vlnám mohly být neúměrně zahřívány, a jejich funkce by byla závažně poškozena. Hrozí i nebezpečí vytržení kardiostimulátoru ze své polohy. Toto omezení však může být závažné například v případech, kdy pacient s kardiostimulátorem z důvodu jiného onemocnění (úraz hlavy, vyšetření páteře a podobně) potřebuje nutně vyšetření magnetickou rezonancí.

Ohodnoťte tento článek!