Kardiovaskulární centrum Zlín

Díky přístrojům pořízeným z dotace EU bude moci zlínská nemocnice vyšetřit a operovat více pacientů.

Cílem projektu „Kardiovaskulární centrum Zlín“ je zvýšení dostupnosti zákroků u pacientů s onemocněním srdce a cév a zavedení metod, které dosud nebyly ve Zlínském kraji dostupné. Projekt bude ukončen na jaře 2011. Z dotace bude pořízena druhá kardiologická angiolinka, kombinovaný intravaskulární ultrazvuk a zařízení pro stanovení frakční průtokové rezervy, záznamové elektrofyziologické zařízení a zařízení k radiofrekvenční ablaci. Pořízen bude i echokardiografický přístroj včetně 3D jícnové sondy, přenosný echokardiografický přístroj a duplexní sonografický přístroj.

Dále bude zavedeno bezdrátové telemetrické monitorování EKG pro 12 lůžek a budou pořízeny dva ventilátory pro UPV, ze kterých je jeden přenosný. Kardiovaskulární centrum zajišťuje péči v oboru intervenční kardiologie včetně nepřetržité pohotovosti v péči o akutní koronární syndromy (infarkty myokardu), oboru implantací kardiostimulátorů, invazivní elektrofyziologie – diagnostika život ohrožujících poruch rytmu a intervenční radiologie – diagnostika a léčba postižení periferních cév.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!