Katetrizace močového měchýře

Ztráta schopnosti ovládat vyprazdňování je jedním z nejvíce diskriminujících postižení jedince každého věku. Poruchy vyprazdňování mají zásadní vliv na kvalitu života postižených. Nejde o chorobu v pravém slova smyslu, ale o symptom nejrůznějších stavů.


SOUHRN: Fyziologická mikce je poměrně složitý děj. Vyžaduje souhru funkce detruzoru močového měchýře, jeho inervace, kontrakce svaloviny a současně relaxaci obou svěračů dolních močových cest, volního i mimovolního svěrače. Dojde-li k poruše této souhry nebo k výskytu subvezikální obstrukce z jiných příčin, pak je stav standardně řešen medikamentózně nebo katetrizací měchýře. Vlastní katetrizaci se věnujeme v textu.
Klíčová slova: katetrizace měchýře, ČIK, cévkování konkrementů

SUMMARY: Physiologic miction is a rather complicated process. It requires coordination of the function of the bladder detrusor, its innervation, muscle contractions and simultaneous relaxation of the sphincters. An impairment of miction or obstruction below the bladder due to various reasons is treated by medications or catheterization. Catheterization is addressed in the article.
Key words: bladder catheterization, clean intermittent catheterization, catheterization


Existuje několik příčin, proč mají někteří lidé potíže s močením. Mezi nějčastější patří:
* Neurologické trauma – po úrazu, např. poškození míchy typu kvadruplegie nebo paraplegie,
* následek neurologického onemocnění, jako je roztroušená skleróza, diabetes mellitus, Parkinsonova choroba,
* následek operace v pánevní oblasti – operace prostaty, po porodu, po anestezii,
* vrozené deformity, rozštěpy páteře,
* léčba léky s negativními účinky na funkci močového měchýře,
* zácpa.

Katetrizace tvoří jeden z pilířů léčby neurogenních poruch močového měchýře (je považována za největší pokrok v léčbě poruch močení).
Rozlišujeme permanentní (dlouhodobou) a intermitentní (přerušovanou) katetrizaci.
Metoda intermitentní katetrizace přestala být moderní zhruba od začátku 20. století, kdy se začaly objevovat permanentní katétry.
Permanentní katétr se v močovém měchýři ponechává několik dní, dokud není ukončena léčba nebo pokud je další ponechání neodůvodněné vzhledem k riziku infekce, blokády nebo dalších komplikací. Výhodou permanentního katétru je, že je močový měchýř trvale prázdný.
Ačkoli jsou i v dnešní době užívány, nejsou pro plnohodnotný a aktivní život jedince výhodné.

Čistá intermitentní katetrizace (ČIK)

Od 70. let minulého století se intermitentní katetrizace opět dostala do popředí zájmu a mnoho pacientů s problémy močových cest ji začalo opět preferovat.
Při „čisté intermitentní katetrizaci“ je jednorázový katétr zaveden močovou trubicí do měchýře. Ponechá se zde, dokud se měchýř nevyprázdní, poté je odstraněn. Tento postup je opakován několikrát denně. Pokud je ČIK dobře zvládnuta, je tato technika jednoduchá a nevede k řadě problémů, které působí používané permanentní cévky (PC). Tato metoda také nejvíce připomíná fyziologické vyprazdňování moči.

ČIK je prováděna jako:

1. sterilní – použití sterilního katétru, ve sterilním prostředí, se sterilními rukavicemi a sterilní vodou (pokud je potřeba),
2. čistá – použití sterilního katétru pomocí čistých, bezprostředně před výkonem umytých, rukou a případně čisté vody.
Výhody ČIK:

* zabraňuje přeplnění měchýře,
* zabraňuje ztrátě svalového napětí ve stěně měchýře.

Vyprazdňuje reziduální (zbytkovou) moč, která může vést ke vzniku močové infekce a může být také příčinou urgentní močové inkontinence.
Výskyt komplikací v souvislosti s ČIK je poměrně nízký. Jde především o infekce močových cest nebo poranění močové trubice. Infekty močových cest u intermitentně se cévkujících nemocných jsou poměrně časté. Přesto je nutné mít na zřeteli, že výskyt infektů u nemocných s permanentním katétrem je o více než polovinu vyšší.

Může také dojít k poranění dolních močových cest, projevujícímu se bolestí či hematurií, nebo k infekci dolních močových cest – projevem je dysurie, hematurie, kalná a zapáchající moč. Infekce horních močových cest má za následek teplotu, zimnici, třesavku, bolesti v bedrech.

Doporučení pro katetrizaci

1. Příjem tekutin 2-3 litry denně,
2. přesně dodržovat postup doporučený lékařem,
3. nepřeplňovat měchýř,
4. dodržovat hygienické zásady,
5. zajistit si intimní prostředí k provádění výkonu.

Závěr

* ČIK je jednoduchá technika vyžadující spolupráci nemocného.
* Nenarušuje sexuální funkce, zajišťuje adekvátní evakuaci měchýře.
* Není nutné antibiotické zajištění.
Při správně prováděné katetrizaci lze v dlouhodobém horizontu dosáhnout ochrany horních močových cest, kontinence a tím zlepšení kvality pacientova života.


O autorovi: Zuzana Kusyová, Urologická klinika FN a UK Hradec Králové

Katetrizace močového měchýře
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů