Každý čtvrtý úraz měl za následek zlomeninu

V minulém roce ambulance ošetřily 1,64 milionu úrazů, z toho 395 000 zlomenin.

Každý čtvrtý úraz měl za následek zlomeninu

V přepočtu na 1000 obyvatel utrpěli nejvíce zlomenin teenageři (78) a děti (55). Z hlediska územního pak obyvatelé krajů Královéhradeckého (207) a Libereckého (197). Uvádí to Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). V roce 2009 bylo hlášeno o 0,5 % úrazů méně než v roce předchozím, celkový počet je však zkreslen tím, že výkaz o činnosti loni odevzdalo o 29 zařízení méně než v roce 2008.

U dětí do 14 let věku ošetřili lékaři 321 498 úrazů, to je v přepočtu na 1000 dětí daného věku 216 úrazů. O rok dříve to bylo na stejný počet dětí 259 úrazů, což je pokles o 17 procent. Otázka ale je, jestli je to hodnota dostatečně vysoká, aby vyvážila nižší sběr výkazů, a tedy zda lze skutečně hovořit o poklesu. U dětí mezi 15 a 19 lety ošetřili lékaři loni 204 305 úrazů, to je v přepočtu na 1000 dospívajících 326 úrazů. U lidí nad 20 let pak ošetřili 1,1 milionu úrazů, to je 133 na 1000 obyvatel daného věku.

Nejvíce úrazů se stalo v domácnosti, ve volném čase, při hře a různých zájmových činnostech – u dospělých jich bylo v této kategorii 60 procent, u dospívajících téměř polovina. Statistici sledují také úrazy pod vlivem návykových látek. Celkem lékaři loni ošetřili přes 47 000 úrazů, které se staly pod vlivem alkoholu nebo drogy, to jsou tři procenta všech úrazů. Ze všech úrazů pod vlivem návykové látky bylo 97 procent pod vlivem alkoholu a tři procenta pod vlivem drog.

Ohodnoťte tento článek!