Každý příběh je výjimečný a dojemný

Když byl před třinácti lety vyhlašován první ročník soutěže Sestra roku, přijala záštitu nad soutěží za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 herečka a manželka tehdejšího prezidenta Václava Havla paní Dagmar Havlová. Patronkou projektu byla každý následující rok a také letos se rozhodla soutěž Sestra roku podpořit. Bohužel pracovní povinnosti Dagmar Havlové nedovolily zúčastnit se večera. Nám poskytla alespoň krátký rozhovor, kterým „na dálku“ vyjádřila podporu soutěži, finalistům i dík všem zdravotníkům za jejich každodenní obětavou práci.

Za svou osobu i za Nadaci jste převzala patronaci nad dalším, již 13. ročníkem soutěže Sestra roku a pravidelně se zúčastňujete i galavečera u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže. Čím vám jsou sestry a jejich práce blízké?

Práce či péče o druhé vyžaduje trpělivost, obětavost, pečlivost a velké pochopení a ne každý v sobě tyto vlastnosti najde. Obdivuji každého, kdo s velkým nasazením a láskou pečuje nejen o své blízké, kteří péči a pomoc potřebují, ale každodenně ve svém zaměstnání. Sama jsem se snažila pečovat o svého manžela při jeho zdravotních potížích, jak nejlépe jsem dovedla, a vím tedy, co starost o nemocného člověka obnáší.

Dokážou vás ještě příběhy finalistů za těch třináct let něčím překvapit?

Jistě, každý příběh je výjimečný a dojemný. Je dobře, že ocenění Sestra roku existuje a že se může veřejnost dozvědět o obětavých sestrách, jejich osobnostech a jejich práci.

Není již žádnou novinkou, že do finále soutěže postoupí sestra-muž. V čem podle vás může „mužský“ přístup obohatit tuto poměrně feminizovanou profesi?

Práce sestry je často i fyzicky náročná, péče o pacienta znamená například i pomoc hůře pohyblivému pacientovi v chůzi, a nejen proto jsou určitě muži v této profesi přínosem.

Sestra roku v žádném případě není soutěží pouze pro finalisty nebo vítěze. Je koncipovaná a prezentovaná jako poděkování všem zdravotníkům za jejich náročnou práci. Co byste vy ráda vzkázala či popřála všem, kteří se této profesi a péči o pacienty věnují?

Jak jsem se již zmínila, považuji ocenění Sestra roku za velmi důležité právě proto, že se veřejnosti přiblíží profese zdravotnického personálu. Zdůrazní se jeho poslání, které je založeno na práci a pomoci druhému člověku ve chvílích, kdy je člověk v nouzi a nemocen a odkázán na pomoc odborníků. Jejich práce má hluboký smysl, jde o zdraví člověka a o kvalitu jeho dalšího života. Popřála bych všem zdravotníkům dostatek pozitivní energie a aby si jejich práce občané vážili.

Poslední otázku bych ráda směrovala na Nadaci. Co aktuálně Nadaci „zaměstnává“ a co nového připravujete?

Nadace průběžně pracuje na všech našich nadačních projektech, kterým se věnuje již delší dobu a o kterých informují podrobně naše webové stránky. V současné době se připravuje výroční zpráva čili shrnutí práce a hospodaření Nadace v uplynulém roce, což je i takové ohlédnutí za dalším rokem a člověk vidí pohromadě najednou, co se vše událo a u čeho všeho naše Nadace byla. Nadace také vyřizuje mnoho žádostí a proseb týkajících se mé podpory a záštity nad různými akcemi a projekty a mé účasti na různých společenských či charitativních událostech. Od počátku loňského roku přichází spousta proseb a žádostí spojených s Václavem Havlem a jeho odkazem, kterým se také pečlivě věnujeme. Agenda činnosti naší Nadace je tedy velmi pestrá a zajímavá.

Ohodnoťte tento článek!