Kazuistika nemocného s Morbus Crohn

Crohnova nemoc je chronické zánětlivé onemocnění zažívacího traktu. Střevní stěna u takto nemocných bývá zesílená a tuhá. Typickými projevy jsou aftózní vředy sliznice, často se vyskytují také píštěle nebo abscesy, nejčastěji v perianální oblasti.

SUMMARY
Crohn’s disease is a chronic inflammatory disease of the intestinal tract. The wall of the bowel is thickened and stiff. Among typical signs are aphthous ulcers, and fistulas or abscesses, most commonly in perianal region.

Morbus Crohn je chronický nespecifický zánět postihující celou tloušťku trávicí trubice nejčastěji v oblasti terminálního ilea. Příčina nemoci není známá, vliv má genetika, životní styl atd. Pacientům toto onemocnění bohužel výrazně komplikuje život. Nemocný, dnes již 30letý muž, trpící od 16 let psoriázou, navštívil v září 2006 endoskopické centrum pro „bulku“ u konečníku, ze které mu vytékal hnis. Poslední dva měsíce také pociťoval změnu charakteru stolice. Na chirurgii se podrobil incizi abscesu, laváži a drenáži místa po abscesu. Pro došetření a stanovení diagnózy absolvoval sigmoideoskopii, která prokázala pouze hyperemii sliznice. Proto byl odeslán ještě ke gastroskopii i kolonoskopii, kde byly na ileocekální chlopni zjištěny aftoidní ulcerace a v terminálním ileu ulcerace i stenóza.

Histologicky se prokázalo onemocnění Morbus Crohn, nemocnému byla nasazena léčba Pentasou, Budenofalkem, Entizolem, pyridoxinem, vitaminem B12 a Acidem folicem. Bohužel za dva měsíce po nasazení léčby přichází nemocný pro akutní bolesti břicha při pohybu, v laboratorních vyšetřeních zjištěny zvýšené hodnoty AMS, LPS i CRP. Stav byl uzavřen jako poléková akutní pankreatitida. Nemocnému byla vysazena Pentasa a byl hospitalizován.

Po úpravě stavu i krevních hodnot byla nemocnému nasazena poloviční dávka Pentasy, ale bohužel i tuto dávku nemocný špatně snášel, neboť asi za měsíc u něj znovu propukla akutní pankreatitida. Proto byl opět hospitalizován a po úpravě stavu (v lednu 2007) mu byl místo Pentasy nasazen Azaprine. Pro dlouhodobé pracovní neschopnosti byl nemocnému uznán částečný invalidní důchod. V dubnu 2007 pacient přichází ke kontrolní kolonoskopii, kde byly v terminálním ileu zjištěny ploché ulcerace a v perianální krajině 3 píštěle. Proto bylo nutné k medikaci přidat ještě Prednison. Ovšem i tuto kombinaci léčby nemocný špatně snášel a asi za měsíc u něho opět propukla akutní poléková pankreatitida.

Muž byl hospitalizován a podle ordinace lékaře mu byl vysazen Azaprine, resp. po úpravě stavu nasazena léčba Metotrexátem. Nemocný se při této léčbě cítil lépe, z píštělí vytékala jen mírná sekrece, okolí píštělí klidné. U nemocného se pro nesnášenlivost léčby začala zvažovat léčba biologická. Proto ještě bylo nutné došetření píštělí, na MR byla prokázána infiltrace rekta a terminálního ilea. V listopadu 2007 byla nemocnému podána první dávka biologické léčby (Remicade). Po dvou dnech pociťoval nemocný úlevu od plnosti a těžkosti břicha, stav byl stabilizován a poté mu byla provedena plastika píštěle konečníku.

Bohužel vlivem biologické léčby se výrazně zhoršila lupénka, kterou nemocný trpěl již od 16 let. Byl mu opět nasazen Prednison a masti. Ani tato léčba ovšem psoriázu nezlepšila, nemocnému se zhoršil i psychický stav a musel být nasazen i Citalopram a pro nadále se nelepšící lupénku byl nemocný převeden z biologické léčby Remicadem na léčbu Humirou (v lednu 2009).

Morbus Crohn jako rodinná zátěž

Jelikož je tato nemoc dědičná a u potomků nemocných se objevuje s 15 až 20letým předstihem, začala mít zdravotní potíže i 7letá dcera nemocného. Trpěla častými stolicemi, bolestí bříška a nadýmáním. Také dcerka se podrobila kolonoskopii, při které však nebyly odebrány vzorky z terminálního ilea, na MR ani ultrazvuku nejsou patrny žádné změny.

Proto lékařka ještě vyčkává s nasazením léčby a doporučila zatím užívat pouze probiotika a dodržovat „dietu“ nenadýmavou stravou. Vzhledem k tomu, že je tato nemoc zákeřná a u fistulujícího typu obtížně léčitelná, přejeme oběma nemocným co nejmenší pociťování příznaků této nemoci a co nejdelší období remise bez nutnosti opakovaných hospitalizací a užívání imunosuprese.


O autorovi: Vendula Veselá, Jitka Pokorná, Endoskopické centrum NMB Brno (veselen@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!