Kazuistika pacientky s centrálním neurocytomem

Centrální neurocytom je většinou označován jako WHO grade II neboli biologicky příznivý nádor. Tento nádor však v dlouhodobém horizontu může recidivovat, proto je důležité dlouhodobé sledování pacientů po jeho odstranění.

Histologicky se neurocytomy skládají z malých kulatých buněk, často s jasně rozeznatelnou cytoplazmou a buněčnou membránou. Diferenciace buněk centrálního neurocytomu je patrná z elektronového mikroskopu identifikací axonů, synapsí, mikrotubuly neuronů a proteinových markerů, např. synaptofyzin. Neurocytom má obvykle dobrou prognózu.

Kazuistika

Pacientka (24 let) byla v sobotu s rodinou na svatbě příbuzných, kde prochladla. V pondělí odpoledne ji začala pobolívat hlava, s ničím se neléčila, nikdy bolestmi hlavy netrpěla, myslela, že má asi migrénu. Vzala si analgetikum (Ibalgin), první den to mírně pomohlo, ale bolest neustala. Celý týden ji nadále pobolívala hlava, nepomohly ani medikamenty na migrénu, proto šla na v pátek neurologickou ambulanci, lékařka ji poslala na akutní CT vyšetření, které odhalilo tumor (původní verze papilokarcinom).
Okamžitě byla přijata na lůžkové oddělení, kde zahájili antiedematózní léčbu, nikdo však nemohl s jistotou konstatovat, jak dlouho tento expanzivní proces probíhá. Ošetřující lékařka proto zavolala raději RZP a zažádala o převoz do KNTB a. s. na neurochirurgickou JIP, kde doplnili vyšetření pomocí magnetické rezonance, která prokázala nádor, ovšem v takové velikosti (viz snímek), že lékaři raději doporučili převoz do nemocnice na Homolce v Praze.
RA : vzhledem k nynějším potížím bezvýznamná, otec a matka zdrávi, bratr dg. Morbus Crohn OA: bezvýznamná, běžné dětské nemoci, APE 1995 GA: bez patologických nálezů FA: Epilan D, Helicid, KCl, Foretcortin Alergie: neguje (později prokázán Epilan) FF: TK – 100/75 mmHg, P – 100/min, DF – 14/min Průběh hospitalizace: Pacientka trpěla bolestmi hlavy převážně vlevo od 19. 4. 2010. Následně provedeno CT, MR mozku s nálezem tumorové expanze postranní komory vlevo, bez hydrocefalu, při antiedematózní terapii zcela bez obtíží, objektivně normální nález. Dne 3. 5. 2010 bylo provedeno radikální odstranění expanze z levé postranní komory. Zavedena zevní komorová drenáž (5 dní), vyšetření likvoru v normě. Kontrolní MR mozku s uspokojivým nálezem, bez rezidua tumoru. Histologicky se jednalo o neurocytom, WHO grade II.
Po operaci pacientka pociťovala mírnou bolest, objektivně frustní (neúplná) centrální paréza n. VII. vpravo, frustní pravostranná hemiparéza. V průběhu hospitalizace se objevil toxoalergický exantém, s pozdějším prokázáním alergie na Epilan. 12. 5. 2010 byla pacientka přeložena do spádové nemocnice.
Po propuštění z nemocnice byla pacientka zpočátku izolovaná doma, avšak od října ukončila pracovní neschopnost a vrátila se do zaměstnání. Cítí se relativně dobře, z medikace přetrvává Timonil tbl. Nemocná nadále zůstává v péči neurologické ambulance a dodržuje pravidelné kontroly.

**

Souhrn
Centrální neurocytom je vzácný benigní nádor CNS, vyskytující se u mladých dospělých. Obvykle je umístěn v komorách, prezentuje se zvýšeným nitrolebním tlakem – sekundární obstrukční hydrocefalus. Typicky má příznivější prognózu po adekvátním chirurgickém zákroku, ale v některých případech je klinický průběh více agresivní. Klíčová slova: centrální neurocytom, bolesti hlavy, tumorová expanze

O autorovi| Jana Štefánková, Uherskohradišťská nemocnice (Jana-Stefankova@seznam.cz)

Kazuistika pacientky s centrálním neurocytomem
Ohodnoťte tento článek!
1 (20%) 1 hlas/ů