Kazuistiky chronických ran

Cílem každého ošetřování ran je co nejrychlejší funkční regenerace, popřípadě reparace poškozené tkáně. Moderní terapeutické obvazy používáme již od roku 1993. Terapie rány je složitý proces, který vyžaduje komplexní přístup. Uvědomujeme si, že terapeutické obvazy nejsou všemocné bez celkového zhodnocení stavu pacienta.

Kazuistika 1

Pacientka, 85 let, přeložena z kožní kliniky s dg. chronické oboustranné bércové vředy, stav po recidivujícím nekrotizujícím erysipelu levého bérce, dekubity levé nohy. Při přijetí mnohočetné defekty na bércích ve stadiu granulace a epitalizace. Na hřbetu levé nohy rozsáhlý defekt velikosti 8 x 8 cm s obnaženou šlachou, krytý žlutými nekrózami. Dekubitus levé paty velikosti 7 x 7 cm, 4. – 5. stupně po částečné nekrektomii. Dva dekubity 4. stupně asi o průměru 3 cm na zevní straně plosky LDK, kryté suchou černou nekrózou.

Terapie

Hydrogel, antiseptický obvaz. Během 4měsíční terapie defekty a dekubity zhojeny. (viz obr. 1 – 4).

Kazuistika 2

Pacientka, 73 let, obézní, diabetička, hypertonička, s anamnézou chronická žilní insuficience, stav po flebotrombóze LDK, již jednou zhojený bércový vřed na LDK. Čtyři měsíce trvající defekt v distální třetině levého bérce. Pacientka docházela 2krát týdně na cévní ambulanci na převazy. Nyní zhoršení defektu, výrazné bolesti LDK, sekrece a zápach z defektu.

Objektivní nález při přijetí: Otok celé LDK, na zevní straně v distální třetině levého bérce defekt asi 10 x 15 cm, páchnoucí, povleklý žlutočernými nekrózami. Okolí defektu podminované, zarudlé. První dny léčena jodovým antiseptikem, celkově ATB – Augmentin 3krát 625 mg per os. Kultivačně stěr z defektu: Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis, E-coli.

Terapie

Hydrogely, antiseptické krytí, aktivní uhlí. Po dvouměsíční léčbě zůstává ještě defekt 3 x 4 cm, čistě granulující s klidným okolím. Pacientka předána do ambulantní péče.

Ohodnoťte tento článek!