Kazuistiky: Použití Hydrosorbu na naší ambulanci

Popálenina je velmi bolestivé a nepříjemné zranění, i když je popálena malá, je nepříjemná a pálí. Použitím moderního krytí Hydrosorbu na popáleninu se léčba velmi zkrátí. Bolest je mírnější a snesitelnější.

SUMMARY

A burn injury is very painful even if the burn is small. The length of treatment can be decreased by using modern material Hydrosorb. The pain is milder and more tolerable.

V článku uvádím několik příkladů z naší ambulance – hojení popáleniny za použití krytí Hydrosorbu. Hojení bylo velmi krátké a pro klienty bezbolestivé.Srovnáme-li klasickou léčbu popáleniny, tak nám závěrem vychází v její neprospěch mnohem delší doba léčení, a to i čtyřikrát delší. To taky znamená, že je i cena mnohem větší. S moderním krytím se velmi dobře pracuje, je dobře tvarovatelné a je také výhodou, že lze ránu sledovat (krytí je průhledné).

KAZUISTIKA 1

Mladá žena (19 let) přichází na naši ambulanci chronických ran a defektů se dva dny starou popáleninou II. st. na stehně ve velikosti 10 x 8 cm. Z rány je stržen puchýř, mírně povleklá (obr. 1). Ránu jsme očistili Prontosanem, byl odstraněn puchýř (obr. 2) a přiložen Hydrosorb. Po pěti dnech rána zhojena (obr. 3).

KAZUISTIKA 2

Mladá dívka (15 let) se na naši ambulanci dostavila se tři dny starou popáleninou II. st. na stehně, velikosti 9 x 7 cm. Rána mírně povleklá (obr. 1). Ránu jsme opláchli Prontosanem, sneseny byly zbytky puchýře a aplikován Hydrosorb. Po pěti dnech byla rána vyčištěná, jenom okolí rány vykazovalo některé projevy alergie na použitou náplast. Opět jsme aplikovali Hydrosorb (obr. 2). Za pět dní došlo je zhojení rány (obr. 3).

KAZUISTIKA 3

50letá žena s popáleninou II. st. na stehně velikosti 18 x 14 cm přichází až druhý den po úrazu (obr. 1). Puchýře sneseny, rána opláchnuta Prontosanem a aplikován Hydrosorb (obr. 2). Po 5 dnech byla popálenina téměř zahojena (obr. 3), přesto opět aplikován Hydrosorb. Za dalších 5 dní popálenina zhojena (obr. 4).

KAZUISTIKA 4

Pacient pět dní po úrazu – pád z motorky – s dg. fraktura klíčku vpravo. Tetováž na rameni velikosti 26 x 12 cm (obr. 1) a další tetováž na předloktí pravé ruky 16 x 8 cm (obr. 2). Na obě rány jsme aplikovali Hydrosorb. Po pěti dnech se rána na rameni zmenšila do plochy o 2 cm a byla klidná (obr. 3). Rána na předloktí také vykazovala zmenšení do plochy o 2,5 cm (obr. 4). Opět jsme aplikovali Hydrosorb. Za dalších pět dní se rána v oblasti tetováže na rameni opět zmenšila do plochy o 3 cm, pouze ve středu rány hypergranulace (obr. 5), aplikován Atrauman. Předloktí zhojeno (obr. 6). Za pět dní bylo rameno téměř zhojeno, pouze s drobným defektem s hypergranulací (obr. 7), na který byl aplikován Atrauman. Do čtyřech dnů se rameno zhojilo (obr. 8).

Závěr

Všichni pacienti, u kterých jsme aplikovali Hydrosorb, si pochvalovali bezbolestné převazy spolu s příjemným a chladivým efektem. Také délka intervalů mezi jednotlivými převazy (po pěti dnech) byla pacienty hodnocena jako příjemná oproti klasickým převazům po 24 hodinách. Zanedbatelná není ani doba léčení ran při použití Hydrosorbu. Výše uváděné kazuistiky dokazují, že je léčba za využití prostředků vlhkého hojení ran výrazně kratší než klasickou léčbou.


Miroslava Sedláková st. sestra, chirurgické oddělení ambulance chronických ran a defektů Podhorská nemocnice, a. s., Bruntál (miroslava.sedlakova@podhorska.cz)

Ohodnoťte tento článek!