Kdo si hraje… nezlobí!?

Dotaz: Máme v manželství velké finanční problémy a z toho vznikají různé rozepře. Jsem přesvědčená, že je to způsobené manželovou neschopností „udržet peníze“. Dřív byl až extrémně spořivý, ale když se firmě začalo dařit, tak jako by přestal znát hodnotu peněz…

Manžel byl vždy soutěživý typ a rád okolí dokazoval, co všechno dokáže, což mi tehdy při seznámení s ním i imponovalo. Vsázel se často kvůli různým sportovním výkonům, že dokáže přeplavat… apod. V tu dobu jsme byli oba mladí a dá se říct, že mi to přišlo jako přednost, ale tehdy při tom nikdy nešlo o peníze (maximálně pár korun třeba v kartách). Později v době společného podnikání už jsem byla svědkem špatných investic „kvůli sázce“. Po opakovaných finančních problémech, které způsoboval, jsem z firmy nedávno vystoupila. Manželovi se i přesto začalo poté dařit a měl velké měsíční obraty, a to bylo vlastně jedno velké neštěstí – jednalo se o období her, sázek, časté návštěvy kasin a firma šla úplně ke dnu. Pokud nemohl jít hrát, tak byl až agresivní, několikrát se stalo, že mne kvůli penězům, které jsem mu nechtěla vydat, i fyzicky napadl, ale v tu dobu jsem opravdu chránila pár korun na jídlo pro děti a rezervu na výdaje do domácnosti. Dlužil společníkům, zaměstnancům výplaty, na pojistném a já jsem vlastně vydělávala jen na jeho dluhy a vždy hasila ty největší finanční požáry. Mockrát jsem s ním o tom mluvila, prosila, kladla ultimáta a kamarádka mi na to říkala: „Přiznej si (po několikaletém manželství), že tvůj muž je patologický hráč!“ Myslím, že i on už konečně pochopil, že má opravdu velký problém. Ale jak z toho všeho ven?

S pozdravem
Jitka J., Olomouc

Milá Jitko, patologické hazardní hráčství (angl. pathological gambling) je nutkavá a impulzivní porucha, definovaná v Mezinárodní klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) v V. kapitole Duševní poruchy a poruchy chování pod diagnózou „F63.0 Patologické hráčství“. Patologické hráčství (někdy nazývané také kompulzivní hráčství) je charakterizováno jako porucha spočívající v častých opakovaných epizodách hráčství, které dominují v životě subjektu na úkor sociálních, materiálních, rodinných a pracovních hodnot a závazků. Za diagnostiku a léčbu je do určité míry „zodpovědný“ lékař – psychiatr, ale pro úspěšnost procesu je potřebná motivace a náhled ze strany nemocného. Do procesu se často zapojují i další pomáhající profese – psycholog, terapeut či sociální pracovník.

V útlé publikaci „Už jsem prohrál dost“ (Nešpor, 2006) je skoro na jejím úvodu „rychlokurz“, resp. jednoduchá doporučení, která některým lidem pomáhají překonat problém s hazardní hrou. Uváděné základní zásady rychlokurzu jsou:

* Přiznejte si svůj problém. Jedna z následujících kapitol vám pomůže posoudit to, jak je váš problém závažný.
* Přestaňte hazardně hrát. Zásadně se vyhýbejte všem hazardním hrám.
* Vyhýbejte se i prostředí, kde se provozují hazardní hry.
* Nenoste u sebe větší částky. Výběr z bankovního konta by měl být vázán dvěma podpisy nebo by vaše peníze měly chodit např. na účet manželky nebo rodičů.
* Dluhy splácejte plánovitě a inteligentně. O tom, jak nejlépe zvládnout dluhy, se podrobněji dočtete dále. Zde jen stručně: Neslibujte věřitelům nemožné, přiznejte jim svůj problém s hazardní hrou a splácejte takovým tempem, aby vám i rodině zbylo na obživu a rozumné potřeby.
* Nepijte žádný alkohol a neberte drogy, zejména ne v rizikovém prostředí.
* Nepřepínejte se. Mezi prací a odpočinkem by měla být zdravá rovnováha. Vyčerpaný člověk se špatně ovládá. Vy se potřebujete naopak ovládat dobře.
* O svém problému řekněte rodině. Rodina vám může pomoci problém překonat.
* Připomínejte si výhody a nevýhody hazardní hry. Například to, že za vaše těžce vydělané nebo vypůjčené peníze si někdo staví luxusní vily a kupuje drahá auta.
* Naučte se využívat linek telefonické pomoci (např. Centrum krizové intervence v Praze má tel. 284 016 666).
* Tyto zásady je třeba dodržovat dlouhodobě, nejlépe trvale. Dlouhodobé by mělo být i léčení, i když po několikaleté abstinenci stačí např. ambulantní kontroly jednou za měsíc.
* Kdyby se ani při upřímné snaze a dodržování výše uvedených zásad nedařilo problém překonat, vyhledejte co nejdříve ústavní léčbu, aby se vaše situace zbytečně nezhoršovala.

V této publikaci pak najdete i řadu dalších informací, rad a podnětů, jak s problematikou hazardní hry zacházet.

Problém je, že hráčství obvykle postihne celou rodinu, a to zejména v sociálních aspektech. Nelze přehlížet, že hráčství může mít za následek až rozvod či dokonce sebevraždu. Skoro vždy jde o problémy trvající delší dobu, kdy je výsledkem další úbytek peněz a nezvladatelnost takové situace. Pokud lze v této situaci radit, je vhodné obrátit se na odborníky – internetové poradenství, telefonické krizové linky, ambulantní poradce (např. AT poradny). V sociálněprávní rovině lze navrhnout např. zúžení společného jmění manželů. Lze využít i svépomocných aktivit (Anonymní hráči) a začít pracovat na motivaci k přiznání si problému a možnostech jeho řešení. Zdravotnická léčba je možná buď ambulantní, nebo ústavní formou. V prvním případě se dochází do ordinace specialisty, nevylučuje to ani možnost rodinné terapie (pro opětovné narovnání vztahů a důvěry ve vztahu, ale i vztahu k dětem). Druhá možnost je spojená s hospitalizací v rámci oddělení závislostí, které je součástí nemocnice či psychiatrické léčebny.

Devastující účinky hráčství se podepisují i na dětech, které jsou přítomny vašim rozepřím a jsou nuceny žít pod životním standardem, který by jim rodiče za normálních okolností mohli poskytnout. Další věc je, že přebírají určité vzorce chování, což může mít dopad až v pozdějším věku. Nedostatek financí či dluhy často dopadají i na širší rodinu – sourozence, prarodiče. Proto je důležité brát situaci vážně a postavit se k ní zodpovědně. „Nepřítelem patologického hráče a jeho rodiny je chorobný vztah k hazardní hře. Až mu porozumíte, dokážete se účinněji bránit.“ (Nešpor, 2006)

Přeji vám tedy dostatek porozumění a vystavění systému společné účinné obrany.


Zajímavé odkazy na organizace

* Anonymní gambleři Česko http://anonymnigambleri.cz

* Prim MUDr. Karel Nešpor, CSc. http://www.drnespor.eu (ke stažení publikace Jak překonat problém s hazardní hrou)

* I. E. S., Sdružení Podané ruce, o. s. http://ies.podaneruce.cz/ (projekt První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny)

* InternetPoradna http://www.iporadna.cz

* Občané proti závislostem o. s. http://www.obcaneprotizavislostem.cz

* Občanské poradny http://www.obcanske-poradny.cz

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!