Když řeknu „a“, musím říst „b“

Milé sestry,

už se mi asi stýská po jaru, a tak pro tento úvodník použiju květinový příměr. Sebekrásnější idea je jako kytka. Když nemá vhodnou půdu, zvadne. Na to existují dvě rady, buď nepřesazovat, anebo změnit půdu. Toto dilema řeší teď v mnoha případech české ošetřovatelství, které se připravuje na podmínky Evropské unie. Uvažujeme, co zachovat, co máme dobré a osvědčené, co můžeme případně nabídnout jako věno, a – na druhé straně – co máme odhodit a přijmout místo toho nějakou zahraniční zkušenost. Je na to těžká odpověď, neboť musíme vědět, zda pro cizokrajnou rostlinu máme dost kvalitní, dostatečně živinami vybavenou naši „českou půdu“.

Vezměme si registraci sester. Je to věc dobrá, užitečná a koneckonců nutná. Ošetřovatelství nezůstane navěky profesí pro středoškoláky a už dnes je vidět, jak roste jeho náročnost. Celoživotní vzdělávání vás zcela určitě nemine. A k tomu je potřebná registrace. V současné době čeká na schválení v parlamentu projekt registrace sester, který vznikl na základě širokého, dlouhodobého výzkumu. Prokázal chuť našich sester dále se vzdělávat a stanovil pravidla. Podle mého názoru však také potvrdil značnou nerovnost podmínek pro toto vzdělání. Ne všechny sestry mají stejnou možnost účastnit se zahraničních stáží, ne všechna zdravotnická zařízení mají dostatek financí k tomu, aby sestrám hradila kurz anebo aby zaplatila sílu, která by za ně v době jejich nepřítomnosti vykonala práci. Také ne každá sestra má dostatek prostředků, aby si své další vzdělání platila sama. Sestry pracující ve velkých nemocnicích, ve městech mají lepší příležitost účastnit se vzdělávacích akcí než jejich kolegyně z míst vzdálených, z malých zařízení, kde jsou nezastupitelné. Získat kredity bude pro některé sestry obtížnější než pro jiné.

Příležitostí, jak si rozšířit znalosti formou odborných kurzů, konferencí a sympózií, je nyní sice poměrně dost, jejich strukturu i obsah však do značné míry ovlivňují zájmy pořadatelů – firem bojujících o český trh, kterým schází rovnocenná konkurence státních programů.

Ruku v ruce s registrací by měl přijít i nový systém odměňování sester, který by platově zvýhodnil ty, které dosahují v průběhu svého celoživotního vzdělání vyšších met.

Výměna půdy pro vzdělávání českých sester není levná ani rychlá záležitost. A proto (když ještě jednou použiju svůj květinový příměr) přeji vám – první generaci sester, která vstupuje do třetího tisíciletí a zároveň do sjednocené Evropy – abyste byly krásné jako lilie, ale odolné jako skalničky.

Vaše Sestra sester

PhDr. Jarmila Škubová

Ohodnoťte tento článek!