Kolektiv tvoří jedinci

V souvislosti s odchodem do důchodu bychom rádi poděkovali naší dlouholeté kolegyni paní Marii Vítkové za práci, kterou vykonala pro naši organizaci.

Kolektiv tvoří jedinci

Byla důležitou součástí kolektivu pracovníků rehabilitačního oddělení a v součinnosti s ním se podílela na utváření celkové úrovně nemocnice. Marie Vítková nastoupila na rehabilitační oddělení v roce 1973 jako rehabilitační pracovnice a během krátké doby se profilovala zejména na ergoterapii. V rámci svého oboru patřila mezi velmi aktivní pracovníky. Pomohla mnoha pacientům začlenit se znovu do života a zvládat běžné denní činnosti. Své výsledky prezentovala na odborných setkáních republikového i evropského významu. Ergoterapeutickým pracovištěm pod jejím vedením prošla řada studujících. Paní Marii Vítkové přejeme, aby nalezla v novém životním režimu i nový rytmus, uspokojila své mnohostranné zájmy a zachovala si ještě dlouhá léta svou tvořivou a činorodou aktivitu, pro kterou jsme ji obdivovali. S upřímným přáním mnoha dalších hezkých dnů za kolektiv rehabilitačního oddělení Zdena Šmerdová, vedoucí fyzioterapeut, za vedení nemocnice Radka Pokojová, PhDr., náměstek pro ošetřovatelskou péči.

Ohodnoťte tento článek!