Kolik nás stojí péče o inkontinentní?

V roce 2008 vydala jen VZP na inkontinentní pomůcky 1,14 mld. Kč, což je částka výrazně převyšující náklady VZP na tradičně velmi drahá cytostatika.

Global Forum of Incontinence (GFI) poukazuje na zvyšující se náklady na péči o inkontinentní. Přestože inkontinence není synonymem stáří, většina pacientů trpících touto poruchou jsou senioři. V souvislosti s tím je nutné zmínit stárnutí populace, kdy se odhaduje, že během 30 let budou senioři tvořit až 1/3 populace. Lze očekávat, že náklady budou i dále stoupat – pokud se něco nezmění. Podle odborníků na problematiku inkontinence se klíč k úspoře nachází v individualizované péči a výběru vhodné pomůcky. Více než polovina z částky, kterou vydala VZP na pomůcky pro inkontinentní v roce 2008, padla na plenkové kalhotky (684 mil.).

Podle studie společnosti SCA Hygiene Products je možné volbou vhodných pomůcek pro každého pacienta a jejich následnou výměnou pouze v případě potřeby ušetřit až 3 % z celkových nákladů na inkontinenci. Na zbytečném navyšování nákladů se vedle špatného výběru pomůcek podílí i protečení vyžadující výměnu povlečení, více práce a více prádla na praní (2 %), kožní problémy vyžadující léčbu (3 %), náklady na zaměstnance – nemocnost, odchod/výměna pracovníků (2 %). Snížení celkových nákladů a redukce následných nákladů spojených s péčí o inkontinentní pacienty je možné docílit především pravidelným školením personálu v manipulaci s pomůckami.

Ohodnoťte tento článek!