Komora nelékařů – přínos, nebo zbytečnost?

Připravovaná komora nelékařů již od počátečních jednání vzbuzuje diskuse a dohady o její potřebnosti, nestrannosti, prospěšnosti apod. Dokázala by komora hájit zájmy svých členů, příslušníků všech nelékařských povolání? Nejednalo by se jen o zbytečnou instituci? Pomohla by komora zlepšit pozici nelékařů a zvýšit jejich prestiž?

Kromě České lékařské komory, České stomatologické komory a České lékárnické komory nemají žádná další zdravotnická povolání ze zákona zřízenou komoru, a nejsou tedy regulována a spravována zákonem, který by je sdružoval. Podle přípravného výboru komory nelékařů, ve kterém je celkem 27 organizací sdružujících příslušníky nelékařských zdravotnických profesí, je nutné vytvořit organizaci, která by měla dostatečné pravomoci, povinnosti a nástroje, aby mohla ovlivňovat zdravotnickou praxi, dodržování etických i odborných pravidel, dohlížet na kvalitu a vydávat odborná stanoviska. Komora nelékařů by měla legislativní rámec a příslušníkům nelékařských povolání by poskytovala určitou ochranu a zároveň by dohlížela na vzdělávání, kvalifikaci a kvalifikační strukturu, počty zdravotníků atd.

Připravovaná novela zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, by měla obsahovat úpravy týkající se počtu povolání, novým způsobem nastavit požadavky vzdělávání některých zdravotnických profesí, nově nastavit podmínky registrace a akreditace ke vzdělávání a další pravidla. Právě připravovaná komora nelékařů by zastupovala při jednáních všechna sdružená nelékařská povolání.

Každé povolání, které bude sdruženo v komoře, bude mít stejně silný hlas a stejně důležitou pozici. Přípravný výbor deklaruje průkaznost a je připraven informovat odbornou veřejnost o přípravě, výsledcích jednání i poslání komory. K tomuto účelu byla založena doména www.nelekari.cz. Odborná veřejnost obecně není proti vzniku komory, i když s určitými výhradami, avšak zatím trpí nedostatkem objektivních informací o vzniku komory a jejím poslání, což by zveřejňování informací na webových stránkách mohlo změnit. Dialog mezi přípravným výborem a odbornou veřejností je více než důležitý.

Přípravný výbor plánuje, že by komora začala fungovat od začátku roku 2013, ještě před uvedením novely zákona č. 96/2004 v platnost. Se vznikem komory plynule ukončí svou činnost některé odborné společnosti, některé nadále zůstanou. Komora nebude usilovat o zánik odborných společností, rozhodnutí o přetrvání bude na odborných společnostech. Podle současného zákona o komorách č. 220/1991 Sb., je členství ve stavovské komoře povinné. Mgr. Dana Jurásková, Ph. D., MBA, prezidentka ČAS, však uvádí, že zatím není zcela jasné, zda budou pro komoru nelékařů platit stejná pravidla jako pro ostatní komory, tedy zda bude členství rovněž povinné, to se bude odvíjet od toho, jaké pravomoci bude nová komora mít. Také ještě není jasné, zda registr nelékařských povolání přejde do kompetence komory, ale pokud ano, budou zástupci nelékařů usilovat o co nejmenší administrativní zátěž jednotlivých příslušníků povolání.

Členové komory budou moci ovlivňovat volbu vedení komory, což bude orgán, který vznikne řádnými volbami členů komory podle volebního řádu, který komora připraví. Dana Jurásková zároveň uvádí, že by nejvyšším představitelem komory neměl být člen žádné politické strany, čímž by se zamezilo střetu zájmů.

Současné jednání o založení komory nelékařů není zdaleka prvním. Již v minulosti profesní organizace vyvíjely iniciativu k jejímu založení, na realizaci však dosud nedošlo. Jak dopadnou současná vyjednávání, teprve uvidíme, ale i tak vzbuzují přípravy na vytvoření nové komory nelékařů mnoho emocí.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!