Komplexní péče o ženu s onemocněním prsu z pohledu sestry

V mammologické poradně chirurgické kliniky FN v Plzni je prováděno přes 5000 vyšetření ročně. Nejen maligní, ale i benigní onemocnění jsou velmi častá. Objevená bulka, bolest v prsu, otok, důlky v kůži, „mokvání bradavky“, to vše přivádí ženu do mammologické poradny. Vzhledem k tomu, že výskyt onemocnění narůstá, je kladen velký důraz na prevenci.

Samovyšetřování prsu

Snahou lékaře a sestry je, aby se samovyšetřování stalo součástí osobní hygieny každé ženy, a to již od 15 let věku. Žena by měla vyšetření provádět jedenkrát měsíčně, v období po skončené menstruaci. U žen, které již nemenstruují, doporučujeme samovyšetřování rovněž jedenkrát měsíčně. Toto vyšetřování vyžaduje určitý cvik, není však složité se ho naučit. Využíváme informačních letáčků a lékař nebo sestra vyšetřovací postup vysvětlí.

Vyšetření lékařem

Ženy mezi 20. až 40. rokem věku by se měly lékařskému vyšetření podrobit nejméně jedenkrát za tři roky. Ve věku nad 40 let, kdy riziko nemoci narůstá, by mělo být vyšetření prsů jedenkrát za rok.

Mammografický screening je rovněž součástí prevence. U mladých žen do 35 let věku se mammografie neprovádí, nebo zcela výjimečně. Od 40 do 50 let je indikována jednou za dva roky, u žen nad 50 let je možno provádět jedenkrát ročně. Dalším vyšetřením je sonografie, která se může provádět častěji, protože radiačně nezatěžuje.

Velmi důležitá je dispenzarizace, kdy trvale sledujeme ženy, které mají prokázané rizikové faktory. Mezi ně patří:

ženy, které nerodily

pozdní věk prvého těhotenství ukončeného porodem po 35. roce věku

výskyt nádorového onemocnění u pokrevních příbuzných

ženy, které jsou po operaci prsu, aby se odhalila recidiva, či zachytila duplicita nádorového onemocnění

výrazně obézní postmenopauzální ženy

Toto vše pomáhá odhalit závažné onemocnění, jehož léčení je často nesnadné. Nejčastější onemocnění jsou onemocnění zánětlivá. Mnoho žen trpí bolestí prsů v závislosti na menstruačním cyklu. Časté jsou tzv. mastopatie, kdy mléčná žláza mění strukturu a tyto změny v podobě hmatných zatvrdlin jsou považovány za nádory. Dále se vyskytují některé přednádorové stavy a konečně nádory nezhoubné a zhoubné.

Mezi nezhoubné nádory patří fibrom, lipom a fibroadenom, který se vyskytuje převážně u mladých žen. Tyto nádory se maligně nezvrhávají. Nejčastějším zhoubným nádorem je karcinom. Je to tuhý, nebolestivý uzel, který může být fixován ke kůži, vtahuje bradavku, vyvolává metastázy v uzlinách.

Sestra v mammologické poradně

V mammologické poradně pečujeme o ženu od okamžiku, kdy bylo onemocnění zjištěno, a to na základě klinického, mammografického či cytologického vyšetření, kdy pomocí tenké jehly nasajeme vzorek postižené tkáně. Odběr tohoto vzorku provádíme přímo v poradně a odešleme ke zpracování do laboratoře. V případě nepříznivého nálezu zahajujeme ihned psychologickou rehabilitaci, s tím, že pacientka má právo být o své nemoci dokonale informována. Přístup sestry vyžaduje takt, trpělivost a snahu získat důvěru pacientky, která je nezbytná pro další postup.

Chirurgické výkony

Chirurgické výkony zůstávají i nadále u karcinomu prsu základním způsobem komplexní terapie. Jsou jimi exstirpace, parciální resekce prsu se současnou exenterací axily, ablace s exenterací axily. Před chirurgickým výkonem sestra zajistí předoperační vyšetření – laboratorní, interní, gynekologické, rtg plic a eventuálně anesteziologické.

Rehabilitace

Ihned po operaci je třeba zahájit fyzikální rehabilitaci, a to aktivním cvičením – zápěstí, lokte, ramena, aby nedošlo k omezení hybnosti nebo otoku horní končetiny. Je třeba naučit pacientku správně dýchat a dbát o správné držení těla. Žena má tendenci se hrbit, a zakrývat tak svoji deformitu. K rehabilitaci patří též včasné a správné používání ortopedických pomůcek, tzv. epitéz.

Pro pooperační období je určena lehoučká látková epitéza, kterou dostane pacientka ihned po operaci. Po dokonalém zhojení jizev a po skončení radioterapie doporučujeme vyměnit látkovou epitézu za silikonovou, která má anatomicky modelovaný tvar a odpovídá tvaru zdravého prsu.

Sociální rehabilitace je ryze individuální, někdy se navrhuje důchodové řízení. Velké množství žen se vrací zpět do pracovního procesu. Doporučujeme lázeňskou léčbu, která příznivě posílí zdravotní stav a má nesmírný psychologický význam.

n

Ohodnoťte tento článek!