Komplikace glaukomového onemocnění

Glaukom (zelený zákal) je onemocnění, které postihuje zrakový nerv. Jednou z komplikací glaukomu je glaukomový záchvat, který vyžaduje hospitalizaci.

SUMMARY

Glaucoma is a disease which impacts the optic nerve. One of the complications os glaucoma attack which requires hospitalization.

U glaukomového onemocnění je velmi nutné pravidelné kapání kapek, které snižují nitrooční tlak, aby se předešlo poškozování zrakového nervu, jehož vlákna při vysokém nitroočním tlaku odumírají a zužuje se zorné pole. Toto onemocnění může vést ke slepotě.Glaukom je často onemocnění dědičné a je důležitá prevence příslušníků rodiny, ve které byl glaukom diagnostikován.

KAZUISTIKA

Klient L. Z., narozen 1941, přichází v sobotu 4. 2. 2006 v 11.00 hodin na oční pohotovost pro bolest pravého oka s propagací do nadočnicového oblouku, dále si stěžuje na bolest hlavy a nauzeu. Klient se léčí od dubna 2004 s glaukomem, kape si 2krát denně Timoptol. Na poslední kontrole (31. 1. 2006) byl nitrooční tlak v pořádku. Na ambulanci změřen nitrooční tlak (NT – normální hodnota do 21 mm Hg) a diagnostikován glaukomový záchvat: NT pravé oko (oculus dexter – dále používána zkratka OD) 46 mm Hg, NT levé oko (oculus sinister – dále používaná zkratka OS) 26 mm Hg stav vyžadující hospitalizaci. Visus při přijetí bez korekce OD 5/50 (vzdálenost/velikost písmen v mm), OS 5/30, s vlastní korekcí OD 5/50, OS 5/7,5.

Na pravém oku lékař popisuje edém rohovkového epitelu a výraznou spojivkovou hyperemii, podány 2 tbl Diluranu. Po přijetí klienta na oddělení aplikován Tramal 50mg intramuskulárně s dobrým efektem. Přibližně po 30 minutách odezněly bolesti hlavy, nauzea a bolesti oka se zmírnily. Dále podle ordinace kapán 2% Pilocarpin pravidelně po 1 hodině do pravého oka. V 16.00 hodin kontrola NT: OD 14 mm Hg, OS 23 mm Hg. Do OD dále aplikován 2% Pilocarpin do 21.00 hodin, ve 22.00 hodin aplikována mast Pilogel do obou očí.

5. 2. 2006: u ranní vizity lékař popisuje přetrvávající spojivkovou hyperemii, édem rohovky odezněl. Naordinován Flucon gtt do OD 3krát denně, Pilocarpin 2% gtt do OD 3krát denně, na noc Pilogel do obou očí. NT měřen 2krát denně. Kontrola visu: OD 5/7,5, OS 5/7,5 s vlastní korekcí.

6. 2. 2006: u ranní vizity lékař popisuje doznívající spojivkovou hyperemii, rohovka bez edému. Provedena gonioskopie (vyšetření komorového úhlu): užší otevřený úhel oboustranně. Léčba ponechána.

7. 2. 2006: provedena laserová iridotomie (LIT) OD. Před zákrokem do OD aplikován na znecitlivění oka Novesin + ke snížení NT Pilocarpin. Po laserovém zákroku aplikován Ophtalmo-hydrocortison ung + Diluran 1 tbl. kapání do očí beze změny.

8. 2. 2006: provedena LIT OS, před zákrokem do OS aplikován Pilocarpin + Novesin. Po laserovém zákroku aplikován Ophtalmo-hydrocortison + Diluran 1 tbl. 9. 2. 2006: kontrola visu po laserovém ošetření očí OD 5/7,5 s vlastní korekcí, OS 5/7,5 s vlastní korekcí.

10. 2. 2006: klient předán do péče svého očního lékaře, poučen o nutnosti pravidelného kapání a pravidelných kontrol u očního lékaře.


Věra Wildtová Oční oddělení, Nemocnice Jihlava (vera.verana@centrum.cz)

Ohodnoťte tento článek!