Komplikace po bandáži žaludku

Vysoká hmotnost odsuzuje po staletí lidstvo k fyzické bolesti, zhoršenému zdravotnímu stavu a společenské izolaci. Jednou z možností léčby morbidní obezity je chirurgická gastrická bandáž.

Provádí se při BMI (body mass index) větším než 40. Bandáž žaludku může být adjustabilní – upravitelná, kdy plněním portu (uloženého v podkoží nemocného) může být žaludeční manžeta postupně regulována chirurgem (obr. 1), nebo gastrická bandáž neadjustabilní, kterou již po zavedení nelze upravovat. Pozdní komplikace po bandáži žaludku pro morbidní obezitu se objevují v odstupu několika měsíců až let po provedení otevřené nebo laparoskopické bandáže. Endoskopie je ideální metodou k diagnostice většiny poruch gastrické bandáže a v některých případech umožňuje i neoperační léčbu. V letech 1998-2005 jsme na našem pracovišti diagnostikovali 24 případů dilatace a překlopení žaludečního pouche, 3 případy prořezání bandáže do lumen žaludku a 1 případ objemného potravinového bezoáru v žaludku nad bandáží.

Všechny uvedené situace jsou v běžné digestivní endoskopii spíše zřídkavé a role endoskopické sestry je důležitá jak při diagnostice, tak zejména v léčbě. V případě nálezu dilatace a překlopení žaludečního pouche je značně ztížen průnik endoskopu do dolní části žaludku pod bandáž. Usnadnění přinese obvykle zevní tlak na oblast epigastria. U některých nemocných má dobrý efekt zavedení silné nazogastrické sondy s perforacemi nad i pod úrovní bandáže a tzv.

tonizace ochablého žaludku. Vzhledem ke zvýšené dráždivosti nemocných s komplikacemi po bandáži žaludku je většinou nutná sedace pacienta Midazolamem a trvalá přítomnost dvou endoskopických sester během výkonu.

KAZUISTIKA 1

Muž, rok narození 1948, obezita BMI 40,2. V roce 1996 aplikace adjustabilní žaludeční bandáže. V roce 1997 pokles BMI na 32,4. V roce 1999 opět nárůst hmotnosti na BMI 38,7. V roce 2001 při kontrolní gastroskopii byla zjištěna migrace bandáže do žaludku (obr. 2). Odstranění adjustabilní žaludeční bandáže vyžadovalo kombinovaný endoskopicko-laparoskopický výkon na operačním sále. Cílem bylo chirurgické přetětí plnicí hadičky k bandáži a extrakce bandáže ze žaludku endoskopickou cestou.

KAZUISTIKA 2

Muž, rok narození 1943, morbidní obezita s BMI 43,6. Aplikace neadjustabilní bandáže žaludku v roce 1991. V roce 2002 pokles hmotnosti na BMI 30,2. Od března roku 2002 měl bolesti břicha, stále hubl a začal se sám léčit medikamenty (Anopyrin, Ibuprofen). Až v červnu téhož roku byl poslán na naše pracoviště ke gastroskopickému vyšetření, kde byla zjištěna migrace bandáže do žaludku. Podstoupil neoperační, endoskopickou léčbu, kdy po přestřižení proříznuté gastrické bandáže endoskopickými nůžkami pocítil okamžitou úlevu (obr. 3, 4, 5).


SOUHRN

V článku jsou popsány komplikace po bandáži žaludku a přínos endoskopie pro jejich stanovení a léčbu.

SUMMARY

The article describes complications after stomach ligation and a contribution of endoscopy to their diagnosis and treatment.

Ohodnoťte tento článek!