Komunikaci se učíme celý život

Nemocnice Na Homolce organizuje kurzy a semináře v komunikačních dovednostech, určené sestrám. Vyučují se v profesionálním přístupu k potřebám pacienta a v pozitivním vnímání vize nemocnice. První kurz byl určen sestrám pracujícím v ambulantní části nemocnice s cílem zdokonalit vlastní prezentaci jako sestry, zlepšit schopnost navázání a udržení kontaktu s pacientem, získat a udržet si jeho důvěru, zdokonalit své pozorovací schopnosti a zlepšit schopnost referovat o svém pozorování.

Kurzu se zúčastnilo 60 sester, rozdělených po 12 účastnicích do 5 skupin. Tříhodinové semináře probíhaly jedenkrát týdně po dobu 1 měsíce. Po krátkých přednáškách vždy následoval nácvik. V kurzu byl využit též videozáznam simulovaného rozhovoru mezi zdravotníkem a pacientem, přičemž úkolem sester bylo provést jeho rozbor. Ukázalo se, že zdravotníci jsou s to vystoupit v roli pacienta a že této zkušenosti umějí využít. Sestry diskutovaly o problémech, společně hledaly optimální řešení a formulovaly společné cíle. Závěrem vždy zhodnotily průběh semináře, jeho přínos, měly připomínky a náměty.

Mezi nejžhavější problémy sester patří:

Rodinné problémy. (Bydlení, finance, doprava do zaměstnání, děti, přenášení pracovních problémů domů).

Pracovní problémy. (Spolupráce mezi odděleními, kartotékou, zahlcení administrativou, vykonávání několika činností najednou – co z toho upřednostnit, pracovní doba).

Vztah sestra – pacient. (Komunikace, nedorozumění, nedochvilnost pacientů, arogance, familiární přístup pacientů).

Interpersonální vztahy. (Spolupráce s lékaři, stres na oddělení, postavení sestry – úcta k práci sestry).

Jak nás tíží problémy?

Před zahájením a po absolvování kurzu hodnotily sestry tíživost osobních a pracovních problémů. Hodnotící škála 0 – 10 (0 – problém neexistuje, 10 – problém je tíživý).

Názory sester po absolvování kurzu:

Budu mít více odvahy řešit své problémy v osobním životě i na pracovišti.

Při modelových situacích jsem měla možnost porovnat, jak bych se v dané situaci zachovala já sama.

Kurz dal možnosti probrat nejen pracovní, ale i běžné problémy.

Bylo velmi dobré mluvit o problémech, mohla jsem říci svůj názor a návrh na řešení.

Velký přínos byl v možnosti zkusit si roli pacienta.

Šlo o výjimečnou atmosféru.

Nemocnice Na Homolce spolupracuje se specializovanými agenturami a s vlastními psychology. Výsledky své práce si ověřuje formou anket a dotazníků spokojenosti pacientů, s poskytováním služeb, s ošetřovatelskou péčí, s jednáním a vystupováním všech pracovníků. Po vyhodnocení údajů jsou s výsledky seznamováni vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení. Kurzy v komunikačních dovednostech se osvědčují – přibývá pochval a poděkování za profesionální a lidský přístup k pacientům.

Foto Radim Beznoska

Libuše Budská

Ohodnoťte tento článek!