Konference dětské pneumologie

Dne 24. dubna 2010 proběhne v Praze 9. celostátní konference dětské pneumologie.

Pořadatelem akce, která se uskuteční 24. dubna 2010 v pražském Hotelu DAP, je Česká společnost dětské pneumologie České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Hlavním mottem celostátní konference je Multidisciplinární péče o děti s respiračními onemocněními – průřez oborem a mezioborová spolupráce. Více informací je možné získat na www.detskapneumologie.cz nebo na sekretariátu konference, tel. 221 979 351, 731 496 060, případně prostřednictvím e-mailu
amca@amca.cz.

Ohodnoťte tento článek!