Konference Kardioden

Kardiocentrum Nemocnice Podlesí pořádala koncem listopadu 11. ročník odborné lékařské konference Kardioden.

Na konferenci, která byla věnována problematice kardiovaskulárních onemocnění z pohledu lékařů a sester, přijelo okolo tisíce účastníků. Jedná se o postgraduální vzdělávací akci, jejímž úkolem je seznamovat lékaře se správnými medicínskými postupy, představovat nové metody léčby srdečních onemocnění, posílit spolupráci mezi Kardiocentrem a odesílajícími lékaři. Lékařská sekce byla určena kardiologům, internistům, praktickým lékařům a mladým lékařům v přípravě na specializační zkoušku z kardiologie a interny. V sekci středně zdravotnických pracovníků byly sestry z kardiologických i kardiochirurgických oddělení, intenzivní péče, standardních interních oddělení. Dále rentgenologičtí a rehabilitační pracovníci a řada dalších.

Ohodnoťte tento článek!