Konference – Sestra roku 2000

Ošetřovatelskou konferenci s názvem „Sestra nositelka změn“ pořádala Masa-rykova nemocnice v Ústí n. L. v roce 1997. Další konference se konala rovněž v Ústí ve dnech 27. až 28. ledna letošního roku. Nesla název „Sestra roku 2000“ a byla zaměřená na ošetřovatelství moderního věku. Podle Mgr. Kamily Němcové, členky organizačního výboru, největší zájem sester byl o přednášky z oblasti vzdělávání a výchovy sester, ošetřovatelského procesu a jeho realizace v praxi a etiky. „Zařadili jsme do programu i dvě přednášky, které se zabývají dodržováním práv pacientů v nemocnicích, aby došlo ke srovnání, jak jednotlivé nemocnice respektují a dodržují práva pacientů, pokud se jimi vůbec zabývají,“ dodává Kamila Němcová.

Velký úspěch mělo sdělení Mgr. Ota-kara Fleischmanna o riziku vyhoření u zdravotních sester. Sestry mají pocit, že se této problematice věnuje stále málo pozornosti, a to i přesto, že jsou syndromem vyhoření stále ohroženy.

Nejzajímavější přednášky z této konference budeme publikovat v některých dalších číslech časopisu Sestra.

Hana Černá – Šípková

Hlavní sestra MZ ČR Jindra Pavlicová sleduje přednášky konference v přítomnosti Mgr. Lenky Műllerové, PhD., proděkanky PF UJEP v Ústí n. L., a hlavní sestry Masarykovy nemocnice Miloslavy Stavělové. Foto Vladimír Brada

Ohodnoťte tento článek!