Konference v přímém přenosu

Pomyslný most propojil dne 14. ledna VFN Praha, FN Motol, ÚVN Praha a FN Plzeň. Sestry a další zdravotníci-nelékaři na čtyřech různých místech dostali možnost nejen vyslechnout přednášky „naživo“ odjinud, ale i reagovat na ně, či představit svá pracoviště kolegům z jiných nemocnic.

Navázalo se tím na loňskou premiérovou telekonferenci, která byla zhodnocena jako první český zdařilý experiment svého druhu. V letošním roce dostala telekonference název Sestra v roce 2005 a byla zorganizována hlavními sestrami zúčastněných pracovišť. Její smysl a hlavní cíl vystihl podtitul Učíme se jedna od druhé, konkrétně pak – učíme se učit, udržujeme si motivaci, realizujeme své kompetence… O významu předávání ošetřovatelských informací a zkušeností mezi jednotlivými pracovišti hovořily při zahájení obě hlavní organizátorky – Anna Chrzová, hl. sestra VFN a Lenka Gutová, hlavní sestra ÚVN. Sestrám v úvodu vyjádřil uznání i ředitel VFN Pavel Horák, který loňskou telekonferenci označil za zdařilý experiment, tu letošní již za tradici. Telekonference podle jeho slov bezpochyby povede v dosud největším rozsahu k efektivitě ošetřovatelské péče. Jednotlivá témata přednášek volila pracoviště podle toho, čím se před ostatními chtěla pochlubit. Proto ne náhodou zvolila VFN jako hlavní téma porodnictví a neonatologii – tedy obory, ve kterých tamní zdravotníci dosahují špičkových výsledků nejen na národní, ale i světové úrovni. A tak se účastníci telekonference mohli projít perinatologickým centrem a vidět práci sestry a porodní asistentky při přípravě žen na porod či její účast u fyziologického porodu. Ústřední vojenská nemocnice je zase právem hrdá na svoje pracoviště centrální sterilizace, a tak, v krátkém šotu, jedna z jeho sester jím diváky s komentářem provedla. Přímý vstup na Rehabilitační kliniku zrealizovaly sestry z FN Motol. FN v Plzni se může pyšnit svojí kardiochirugií – a tak právě toto téma zvolily plzeňské sestry. Přednášejícími však nebyly jen sestry -se sděleními vystoupily i další obory – porodní asistentky, psycholog, fyzioterapeutka, laborantka. Letošní telekonference měla ještě další plus -přednášející v převaze patřili k nejmladší generaci zdravotníků a mnozí za mikrofonem stáli poprvé v životě. Z předních lavic jim pak „fandily“ jejich vrchní sestry, které jim sdělení pomáhaly připravit. A vůbec to nejpřínosnější, co může poskytnout právě jen telekonference – živé slovo a obraz v reálném čase, děj překonávající kilometry, diskuse, konfrontace zkušeností, seznámení se s kolegyněmi na příbuzných pracovištích, zkrátka, nejlepší způsob, jak se učit jedna od druhé.

Ohodnoťte tento článek!