Kongres měl i výraznou sesterskou sekci

XV. kongres České internistické společnosti ČLS JEP se konal 24.–27. září opět v Brně. „Snažíme se, aby každé setkání přinášelo účastníkům něco nového, přestože základní struktura zůstává stejná,“ řekl člen výboru společnosti prim. MUDr. Petr Svačina.

Letošního kongresu internistů se zúčastnilo přes 1100 účastníků, přijeli i zástupci dalších devětadvaceti odborných společností a institucí. „Kromě jiného jsme navázali na sesterskou tradici a potěšilo nás, že se výrazně zkvalitnila její úroveň,“ konstatoval MUDr. Svačina. „Máme zájem o aktivní účast sester, jejichž úloha v péči o interního pacienta je nezastupitelná a vzájemná výměna zkušeností povede k dalšímu zlepšení péče o naše pacienty,“ dodal.

„Doufám, že náš kongres přispěl ke vzájemnému obeznámení s novinkami v diagnostice a léčbě v široké interní medicíně, která je zde zastoupena jednotlivými odbornostmi. Jde nám o sbližování pohledů na nemoci, které zasahují do problematiky mnoha odborníků,“ doplnil předseda organizačního a programového výboru kongresu doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Ohodnoťte tento článek!