Kontinuální eliminační metody

(continous renal replacement therapy – CRRT) byly zavedeny do klinické praxe Kramerem v roce 1977 – metoda CAVH (kontinuální arteriovenózní hemofiltrace). V západních zemích se kontinuální eliminační metody rutinně užívají již více než 15 let a během této doby zaznamenaly značný technický pokrok.

Kontinuální eliminační

metody v dětském věku

Bc. Pavla Urbančíková, Klinika dětského lékařství – Dětská dialýza, FNsP, Ostrava-Poruba

Obr. 1. CVVH u neurochirurgického pacienta na přístroji ADM 08.

Obr. 2. CVVH(D)F na přístoji Prisma

Ohodnoťte tento článek!