KORN – Konference registrovaných sester

Dne 14. a 15. dubna 2005 proběhne v Chomutově 1. ročník Konference registrovaných sester – KORN. Jde o společenskovzdělávací akci, při níž si nejen vyměníme zkušenosti, poznatky a názory, ale zároveň se pobavíme.

Setkání se uskuteční v Městském divadle v Chomutově. Ubytování a stravování bude zajištěno v centru města nebo jeho nejbližším okolí. S nápadem uspořádat setkání, které bude zároveň poučné i společenské, přišla hlavní sestra chomu-tovské nemocnice A. M. Malá. O pomoc s přípravou konference požádala Radu pro ošetřovatelskou péči naší nemocnice, oslovila i chomutovskou radnici, jirkovský domov důchodců, Střední zdravot-nickou školu v Chomutově, Správu kulturních zařízení a.s. a některé firmy.

Během prvního dne nás čekají přednášky a diskuse. Účast přislíbily takové osobnosti jako PhDr. Iva-na Mádlová z Plzně nebo PHDr. Ivanka Kohoutová z MZ ČR a další odborníci z ČAS. Příspěvky si připraví také kolegyně z okolních nemocnic i naše sestřičky a lékaři. Vzdělávací část programu zpestří módní přehlídka. Pracovní oblečení sester předvedou studentky SZŠ Chomutov.

Odpoledne a večer čeká účastníky kulturní program. Mohou si prohlédnout hostitelské město z ochozů městské věže na náměstí 1. máje nebo navštívit městskou galerii Špejchar. Kdo dává přednost spor-tu, jistě ho uspokojí návštěva městských lázní. Společenský večer zahájí představení chomutovského ochotnického souboru hrou italského dramatika Carla Goldoniho Mirandolína. Tento článek je první, neoficiální, leč srdečnou pozvánkou na konferenci. Ta sice má v názvu zmínku o registrovaných sestrách, ale vítané jsou všechny. Stejně jako jejich zajímavé nápady, příspěvky i pomoc. Oficiální pozvánky přijdou včas na všechna oddělení, informace se objeví také v místním tisku. (Statim, Deník Chomutovska)

Ohodnoťte tento článek!