Krátce

Zpátky do školy! Slogan, který letos doběhl i mne. Některým dětem a mnohým rodičům začínají zhruba od poloviny srpna okolo žaludku kroužit motýlci nervozity, ze spánku je budí školní sny, každý večer žadoní o odklad… Marně! Do školy se musí, po prázdninové zábavě nějaké povinnosti rozhodně neuškodí a snad i ten další školní rok skončí takzvaně bez ztráty kytičky. Uvědomila jsem si, že podobné pocity, ačkoli dávno nejsem dítě školou povinné, prožívám poslední roky i já. Po slunečném létě (pokud se poštěstí) je tu znovu září a stejně jako školní děti, i my vstupujeme do dalšího ročníku… Plni mírného napětí, aby všechno dobře dopadlo, pouštíme do světa první přihlášky do soutěže Sestra roku! Srovnání se zahájením školního roku jsem si obrazně nemohla odpustit. Stejně tak jako se rodinám s dětmi či studentům v tomto období opět začalo zrychlovat životní tempo, začínáme my v redakci téma Sestry roku intenzivněji diskutovat. Protože první fáze příprav začíná ihned po ukončení předcházejícího ročníku, jsou některé dílčí záležitosti již projednané, rozhodnuté, podepsané… Přesto před sebou máme stále řadu důležitých úkolů: zajistit výzdobu sálu a přilehlých prostor, objednat květiny pro finalisty, vítěze i hosty galavečera, doladit časový harmonogram celé soutěže i samotného slavnostního vyhlášení, instruovat moderátory, zadat výrobu skleněných trofejí, bezpečně uzamknout cenné dary, definitivně rozhodnout výběr vystupujících interpretů, vytisknout plakáty, pozvánky, přihlášky… A to všechno už v září? Ve své podstatě ano, jednání s partnery, dodavateli i subdodavateli soutěže je nutné zahájit včas, každý musí počítat s termínem „dodání“ (myšleno termínem konání akce, letos 20. března 2013) a musí být zajištěna návaznost jednotlivých procesů. Vždyť to sami znáte i ze svých pracovišť! A propos pracoviště! Je zde jedna zcela zásadní fáze této již tradiční soutěže, a to distribuce přihlášek právě na vaše pracoviště. Na velké většině z nich se s největší pravděpodobností skromně pohybují ti, kteří by si tuto cenu zasloužili. A právě teď máte možnost své kolegy do soutěže nominovat. Zprostředkujte jim tuto možnost poděkování za jejich práci, vyzdvihněte své pracoviště, kde běžně zaměstnávají kvalitní personál, přijďte si společně s námi

O autorovi| šÉfre daktor ka

Ohodnoťte tento článek!