Křest knihy i odborná studie

Loňský podzim byl nabitý informacemi, které vycházejí z přímé činnosti nelékařských profesí ve zdravotnických a jiných zařízeních poskytujících ošetřovatelskou péči.

Jedním z těchto závažných témat je zajištění bezpečí pacienta během léčebné péče. Bezpečné prostředí pro pacienta bylo také nosným tématem konference ČAS, která se konala 17. listopadu 2006 v hotelu Thermal v Karlových Varech. Zúčastnilo se jí na 300 sester a dalších nelékařských profesí.

V úvodu upozornila Mgr. Dana Jurásková, MBA, Ph. D., na závažnost problému nežádoucích událostí, mezi které patří pády pacientů. Představila pád pacienta jako národní indikátor ošetřovatelské péče. Východisky jsou data, která ukazují, že v ČR ročně padá asi 1,17 % hospitalizovaných pacientů a na lůžkách následné péče je to více než 7 %. Z údajů ÚZIS vyplývá, že je ročně hospitalizováno 2 185 780 pacientů a z nich prodělá pád zhruba 21 875 pacientů a na lůžkách následné péče 47 278 pacientů.

Zástupci ministerstva zdravotnictví představili účastníkům informační materiál „Cesta k bezpečnému zdravotnictví“, ve kterém jsou uvedeny zajímavé informace o problematice poškozování pacienta. Rizikovými faktory se ukazují být: zastaralá infrastruktura, nesjednocené technologické vybavení, nesystémové řízení rizikových procesů, nesystémové šetření nežádoucích událostí. Mezi dalšími faktory se objevuje převažující důraz na produktivitu a nákladovou efektivitu zdravotnických zařízení a nedostatečné řízení lidských zdrojů (systematická kontrola odborných kompetencí zaměstnanců).

Za těchto podmínek lze, podle sdělení MZ ČR, předpokládat, že výskyt nežádoucích událostí bude v ČR vyšší než 10 %, která uvádějí zahraniční studie. Svým příspěvkem zaujal také MUDr. David Marx, který věrně popsal situaci v našich zdravotnických zařízeních včetně zjištěných událostí. (přednášku najdete na www.cnna.cz) Následně představily Mgr. Hana Plachá (Nemocnice Děčín ) a Bc. Lenka Gutová (ÚVN Praha) vlastní zkušenosti s procesem akreditace nemocnice.

Popsaly nejen různé peripetie, ale hlavně přesvědčování personálu o jejím a významu. Na závěr proběhl křest knihy „Jak šel ČAS“ autorek Škubová-Chvátalová, která je autobiografií jedné ze zakladatelek ČAS Růženy Wágnerové. Vypráví v ní nejen o svém profesním životě, o létech prožitých ve Společnosti sester a pak v ČAS, ale také umožňuje čtenářům nahlédnout do svého soukromí. Určitě se mnozí v knize o ní dozvědí informace, o kterých neměli ani tušení.

Pád pacienta – národní indikátor kvality ošetřovatelské péče byl tématem tiskové konference, která proběhla 22. listopadu v Praze. Přítomni byli jak zástupci FTNsP v Praze Mgr. Dita Svobodová, spoluautorka standardu pádů, tak zástupci médií. Prezidentka ČAS Mgr. Dana Jurásková představila výsledky studie, která proběhla v letech 2002-2003 a následně zdůraznila nutnost sledování indikátoru, které iniciovala FTNsP v Praze.

Sledovanými parametry jsou: počet hospitalizovaných, počet hospitalizovaných starších 65 let, počet ošetřovacích dnů, počet pádů, podíl zranění v %, indikátor bezpečí podle dané metodiky sledování. Výsledkem by mělo být zavedení škály pro identifikaci rizikového pacienta, vývoj preventivních opatření a jejich úspěšnost, které povedou k zahájení sledování v národním měřítku, informování pro zlepšování poskytované péče, opoře pro argumenty a právu pro zřizovatele, plátce i spotřebitele. ČAS děkuje svým členkám za celoroční práci v asociaci a všem kolegyním přeje mnoho štěstí a zdraví v roce 2008.


Bc. Irena Pejznochová Tiskové oddělení ČAS

Ohodnoťte tento článek!