Křest ohněm nemocniční péče

Kdyby se volil nejslavnější český výrobek představený v loňském roce zákazníkům, vyhrál by to bezpochyby Multicare, lůžko pro intenzívní péči české firmy Linet. Od svého nedávného vstupu na trh byly o něm popsány mnohé stránky odborného i laického tisku, na našich i zahraničních mezinárodních výstavách ho obdivovaly tisíce lidí a dostalo se mu i oficiálních uznání, například prestižní „Národní ceny za design 2000“. Dnes však už k němu největší vděk pociťují pacienti, kterým vedle vysokého komfortu přispívá k záchraně života.

Společně se zástupci Linetu jsme navštívili dvě pracoviště, která Multicare používají. Chceme se dozvědět, jak se s tímto premiantem mezi lůžky pracuje sestrám, protože je rozdíl mezi lůžkem na prkně konstruktéra nebo lvem salónů v záři reflektorů a nemocniční realitou, kde vlastnosti nekompromisně prověřuje kriticky nemocný pacient.

Navštívili jsme pracoviště ARK FN pražské FN KV, primáře oddělení MUDr. Ja-na Šturmu, a ARO NsP Kladno, primáře MUDr. Petra Šimáčka.

Red.: Jak by mělo vypadat ideální lůžko pro resuscitační péči?

Prim. Šturma: Lůžko ve svém globálu musí zabezpečovat komfort a bezpečnost pacienta, které jsou dány konstrukcí lůžka a komplexem antidekubitární péče. Na dalším místě je to komfort ošetřujícího personálu. Současná ošetřovatelská péče je nesmírně náročná. Lůžko musí například splňovat požadavek, aby veškeré technické zařízení bylo u něj a pacient přitom zůstal přístupný ošetřování. Tento požadavek standardní lůžka běžně nesplňují. Vedle komfortu pacienta a podmínek pro kvalitní ošetřovatelskou péči je tu otázka ceny. Technicky vysoce vybavené lůžko přináší finanční úspory tím, že umožňuje zkrátit pobyt pacienta na tomto stupni intenzívní péče, která je finančně velmi náročná.

Prim. Šimáček: Lůžko Multicare máme od výrobce zapůjčeno ke klinickému zkoušení. Během necelých dvou měsíců provozu jsme už vyzkoušeli všechny jeho funkce a jsme spokojeni. Sestry oceňují především možnost přesného vážení pacienta, rentgenovatelnost a snadnou čistitelnost a dezinfikovatelnost lůžka.

Red.: Kvalita a cena. Co je podle vašeho mínění při výběru výrobku prioritní?

Prim. Šturma: Kvalita a cena – to je to, co rozhoduje ve výběrových řízeních. V našich podmínkách musíme získat dostatečnou kvalitu za rozumnou cenu. Máme možnost srovnávat nabídky zahraničních firem i tuzemských a ukazuje se, že naše výrobky, a to nejen ve zdravotnictví, vycházejí levněji. Jestliže je kvalita srovnatelná, anebo dokonce vyšší, jako je tomu u resuscitačních lůžek, a cena nižší, pak by byl hřích, abychom pátrali jinde.

Red.: Jak hodnotíte jakožto lékaři polohovatelnost resuscitačních lůžek?

Prim. Šturma: Tato vlastnost je pro všechny nesmírně důležitá. Multicare může ovládat personál – od nohou, od hlavy z boku. Dále za určitých okolností musí lůžko fungovat jako operační stůl. Lékař si ho může nohou nastavit do potřebných poloh. U kardiaků stlačením tlačítka změníme lůžko na křeslo pro kardiaka, kde pacient z polohy vleže najednou sedí. To znamená zlepšení ventilačního komfortu a psychologické změny pacienta. Navíc lze stisknutím tlačítka při srdeční zástavě změnit polohu lůžka na polohu resuscitační a okamžitě začít s neodkladnou resuscitací. Dostáváme se do polohy horizontální, tvrdé a také snížené. V zásadě jde u Multicare o kombinaci velmi komfortního lůžka s okamžitou polohovou reakcí na jakoukoli situaci. Navíc lůžko splňuje základní požadavky na operační stůl.

Prim. Šimáček: Naše sestry chválí polohovací vlastnosti lůžka, které mj. usnadňují přesun pacienta. Výhodou je, že i pacient, je-li při vědomí, se může sám polohovat podle potřeby a pohodlí. Ublížit si nemůže, protože z jeho strany mohou být některé jednotlivé polohy zablokovány. Hodnotíme také možnost laterálního polohování, kupříkladu pro využití všech funkcí ventilátoru a dalších zařízení.

Red.: Kteří pacienti jsou u vás indikováni na profil lůžka typu Multicare?

Prim. Šimáček: Nemyslím si, že všichni pacienti, kteří se léčí na našem oddělení, jsou indikováni pro lůžko Multicare. Jednoznačnou indikací jsou vážné stavy, poranění s bezvědomím. Dále pak je vhodné u některých stavů jako je dlouhé bezvědomí, diuretická léčba apod., kdy musíme hlídat hmotnost, která by nám mohla signalizovat některé poruchy. Dále jsou to šokové stavy, septické šoky, mnohočetná zranění, poranění mozku apod.

Prim. Šturma: Multicare má obrovskou výhodu v tom, že má zabudovaný přesný a citlivý vážný systém. Proto sem ukládáme všechny pacienty, u nichž je třeba sledovat váhové změny – na hemodialýze apod. Další skupinu tvoří pacienti v kritickém stavu, kde bezprostředně hrozí anebo už došlo k selhání základních životních funkcí. Ostatní pacienti nebudou vyžadovat lůžko tohoto typu.

Red.: Jak hodnotíte možnost rentgenovat pacienta v celé tělesné délce přímo na lůžku Multicare?

Prim. Šturma: To je nesmírně užitečná vlastnost lůžka. Nám jde zde o to, abychom nemuseli s pacientem příliš hýbat. Každý pohyb je spojen s bolestí a proč bychom měli pacienta takto zatěžovat? Dokonce i jednoduché výkony mohou být pro něho neobyčejně zatěžující. Máme možnost pod pacienta, aniž s ním pohneme, v jakékoli poloze zasunout rentgenový film a udělat snímek, který je kvalitní.

Jarmila Škubová

Fota Jarmila Škubová

(Firemní prezentace)

Lůžko Multicare v provozu

primář MUDr. Jan Šturma

primář MUDr. Petr Šimáček

Ohodnoťte tento článek!