Kurz o osobní asistenci

Pro osoby s tělesným postižením z Prahy pořádá Asociace pro osobní asistenci v lednu zdarma kurz. Klíčem k tomu, zda ho dotyčný potřebuje, jsou odpovědi na následující otázky: Potřebujete pomoc, abyste se dostali z bytu? Rádi byste si nakoupili, ale sami to nezvládnete? Neobstaráte si domácnost? Nevykoupete se bez pomoci? Toaleta je pro vás problém? Musí vám s tím vším pomáhat něčí nohy a ruce? Vašim blízkým už ubývají síly? Máte starost, co bude dál?

Jestliže handicapovaný na některou z otázek odpověděl ano, pak kurz osobní asistence potřebuje. Naučí se zde najít člověka, který mu pomůže, dozví se, jak ho vybrat i vyškolit. Získá zkušenosti, jak udržet dobré vztahy v rodině, jak vychovávat děti, řešit konflikty, získat peníze od sponzorů a další užitečné věci.

Kurz o osobní asistenci se bude konat ve dvou termínech: 11.-13. 1. a 25.-27. 1. 2008 od 10 do 18 hodin v kulturním centru Zahrada, Malenická 1784, Praha 4-Chodov v dosahu bezbariérové MHD. Garantem a hlavním školitelem je ing. Jana Hrdá.

Ohodnoťte tento článek!