Kurz péče o nemocné s ACH ve Zlíně

Kurz péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou (ACH), který nabízí všeobecným sestrám Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická ve Zlíně ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Tomáše Bati, a. s., ve Zlíně, je jedním ze vzdělávacích programů, které jsou v rámci projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech“ financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR (CZ.1.04/1.1.00/46.00001), a tedy jsou pro sestry, které pracují většinovým úvazkem v mimopražských zařízeních, do ledna 2013 zdarma.

Pacientů, kteří trpí Alzheimerovou chorobou, přibývá. Péče o ně je zejména v pokročilém stadiu onemocnění velmi obtížná a vyčerpávající. Obvykle ji poskytují ve spolupráci s rodinou pracovníci domovů důchodců, domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, léčeben pro dlouhodobě nemocné. Zejména pro pracovníky těchto institucí je určen Kurz péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou. Nabízí komplexně pojatý teoreticko-praktický vzdělávací program, jehož odbornou úroveň garantují specialisté z Gerontologického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s., ve Zlíně.

Teoretická část probíhá formou přednášek a seminářů 1krát týdně v odpoledních hodinách. Začíná se obtížným anatomicko-fyziologickým a patofyziologickým úvodem, na který pak navazují další diagnosticko-terapeuticky zaměřené přednášky doplněné kazuistikami. Po tomto možná „nezáživném“, ale velmi důležitém předpokladu následují semináře orientované na tematiku psychosociální a ošetřovatelskou. Velká pozornost se věnuje prevenci syndromu vyhoření, aktivizačním technikám a péči o rodiny nemocných.

Praktická část kurzu v rozsahu 60 hodin probíhá v Gerontologickém centru Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s., ve Zlíně. Centrum má akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR a je rovněž externím školicím pracovištěm IPVZ Praha. Účastníci certifikovaného kurzu se zpočátku staví k odborné praxi rezervovaně. Mají pocit, že odbornou praxi nepotřebují, protože mají dost vlastních praktických zkušeností, ale nakonec jsou spokojeni. Na odborné praxi v gerontologickém centru mají možnost seznámit se s prostředím a péčí na oddělení akutní geriatrie, oddělení následné péče a rehabilitace, oddělení ošetřovatelské péče, v ambulanci sociálního poradenství a v nutriční ambulanci. Pro účastníky kurzu je to jedinečná příležitost, jak se mohou pod vedením zkušených sester specialistek seznámit s moderními trendy ošetřovatelské péče, poznat práci fyzioterapeutů, sociální pracovnice i nutriční terapeutky. Na odborné praxi je vedou i lékaři, kteří v certifikovaném kurzu přednášejí speciální problematiku. Odborná praxe se tak stává velmi intenzivní vzdělávací zkušeností, kde lze společně diskutovat a nacházet řešení nebo stanoviska k praktickým problémům ošetřování nemocných s Alzheimerovou chorobou. Odborná praxe je pak sestrami hodnocena jako velmi pozitivní zkušenost, kterou by bez certifikovaného kurzu nebyly schopné jinak získat.

Pro sestry pracující ve zdravotně sociální sféře bývá nejobtížnější částí celoživotního vzdělávání uvolnit se na vzdělávací kurzy. Příležitost proškolit zdarma odborný personál v oblastech, které jsou pro kvalitní ošetřovatelskou péči nezbytné, by si měl uvědomit zejména management těchto zařízení a využít možností, které se po lednu 2013 už nebudou opakovat. Důležitá je i zpráva, že do kurzu se mohou přihlásit i ty sestry, které nejsou držitelkami osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, to znamená, že kurzů se mohou účastnit i neregistrované sestry. Právě pro ně je kurz důležitý, protože jeho absolvováním mohou jednorázově získat 48 kreditních bodů, které jim případně registraci umožní.


O autorovi: PhDr. Marie Zvoníčková, absolventka certifikovaného kurzu Kurz péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!