Kurz pro management

Celosvětová nadace Project HOPE, která působí v České republice desátým rokem, v těchto dnech rozjíždí další z řady svých školicích programů, určený tentokrát pro střední management nemocnic. „Navazu-jeme na úspěšně ukončený kurz řízení českého zdravotnictví, kterým prošlo asi 250 vrcholových manažerů, ředitelů nemocnic, náměstků či hlavních sester,“ uvedla ředitelka Project HOPE v České republice PhDr. Helena Jungová.

Cílem kurzu, který probíhá od března do května, je zvýšit manažerské schopnosti zdravotnických pracovníků na střední úrovni řízení a tím i přispět ke zlepšení efektivity zdravotnických zařízení. Střední manažeři, tedy například lékaři – primáři, vrchní sestry či vedoucí administrativní pracovníci budou během kurzu pracovat na projektu, který bude vycházet z aktuálních potřeb dané nemocnice. Tento projekt by měl zahrnout poznatky získané v kurzu tak, aby z nich měla nemocnice konkrétní užitek. „Po odborné stránce je tuzemské zdravotnictví na vysoké úrovni, ale chybí mu větší efektivita a hospodárnost. A ta-dy právě vidíme úlohu středního managementu, tedy výkonné složky všech opatření,“ řekl Jiří Pavlíček, ředitel společnosti John-son & Johnson, která finančně nový kurz podporuje.

Hana Černá – Šípková

Foto Vladimír Brada

PhDr. Helena Jungová, ing. Jiří Pavlíček, MUDr. Petr Pumpr

Ohodnoťte tento článek!