Kvalita očima pacientů

Ministerstvo v březnu zveřejnilo výsledky projektu, který mapoval stav kvality pos kytované péče v jím řízených zdravotnických zařízeních.

Projekt nazvaný Kvalita očima pacientů hodnotil kvalitu služeb ve 30 přímo řízených zdravotnických zařízeních včetně 12 psychiatrických léčeben a letos poprvé i ve 3 rehabilitačních ústavech. V listopadu a prosinci minulého roku hodnotilo kvalitu péče na více než 500 odděleních přes 26 000 pacientů. Celková návratnost dotazníků činila 72 % (v roce 2006 byla návratnost pouhých 10 %). Oddělení byla hodnocena v osmi kategoriích tvořených padesáti dílčími indikátory. Projekt přinesl jak souhrnné výsledky, tak i výsledky za jednotlivá oddělení, profesní skupiny (sestry, lékaři, rehabilitační pracovníci) a za hlavní skupiny diagnóz a typy pracovišť. Výsledky jednotlivých zařízení byly rozděleny do 6 kategorií (A+ až B–), přičemž v souhrnných výsledcích dopadly nejlépe zařízení: FN Hradec Králové, FN Ostrava, FN Plzeň, FN Motol, Masarykův onkologický ústav v Brně, Nemocnice Na Homolce a IKEM.

Z psychiatrických léčeben poskytují podle dotazníků nejlepší péči v PL Červený Dvůr, PL Bílá Voda a PL Kosmonosy. Z rehabilitačních ústavů se v kategorii A+ objevily rehabilitační ústavy Kladruby a Luže-Košumberk. Nejhorší výsledky zaznamenaly Fakultní Thomayerova nemocnice, FN Brno a PL Bohnice. Zdejší kvalitu péče hodnotili pacienti jako významně pod standardem. Zdravotnická zařízení s nejlepším výsledkem budou oceněna certifikátem „Spokojený pacient“. Cílem certifikace je motivace zdravotnických zařízení ke zvyšování kvality péče a zvýšení zájmu veřejnosti o problematiku kvality zdravotních služeb. Více informací a kompletní výsledky naleznete na www.hodnoceni-nemocnic.cz.

Ohodnoťte tento článek!